Komt John Crombez Antwerpse sp.a redden?

Foto: GVA

Komt John Crombez Antwerpse sp.a redden?

Print
Het zit behoorlijk scheef binnen de Antwerpse afdeling van de sp.a. Gisteren nam Yasmine Kherbache ontslag als fractieleidster in de gemeenteraad. “Om als groep grondig te discussiëren over hoe de partij in Antwerpen het best kan georganiseerd worden”, zegt ze zelf. Dat verraadt al veel.

Er is al langer ongenoegen bij een deel van de Antwerpse socialisten over de manier waarop Yasmine Kherbache haar rol als fractieleidster invult. Te weinig, niet ad rem genoeg en, zeker in vergelijking met Groen en PVDA, te braaf en te vrijblijvend. Bovendien is een oude vete tussen haar en partijgenoten Monica De Coninck en Kathleen Van Brempt nog altijd niet geluwd. Niemand binnen de partij die dat wil bevestigen, maar niemand die het ontkent. 

De komst van Yasmine Kherbache in de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 was een opmerkelijke zet van toenmalig burgemeester Patrick Janssens. Dat de voormalige kabinetschef van Elio Di Rupo over veel kwaliteiten beschikt, wordt door iedereen beaamd. 

Maar de opvolger van Patrick Janssens naar de volgende gemeenteraadsverkiezing toe? Even was er hoop, maar de profilering wilde niet lukken. Dat werd week na week, maand na maand duidelijker. 

Ook voor Kherbache zelf, zo blijkt nu. Volgens insiders zou ze ‘al tientallen keren’ overwogen hebben om haar functie als fractieleidster neer te leggen. Dat ze nu ook de duimen legt tegen De Coninck en Van Brempt is volgens sommige partijgenoten meteen ook het bewijs dat ze niet van het winnende type is. 

Maar is het nu helemaal over voor Yasmine Kherbache en rest haar nog enkel dossiers in het Vlaams Parlement? Gisteren leek die piste lange tijd duidelijk. Monica De Coninck ontkende overal fijntjes dat ze Kherbache niet wilde opvolgen als fractieleidster, maar zweeg in alle talen over de volgende stap: Kherbache weg als voorzitster en zijzelf als de nieuwe vrouw aan het roer. Niet onlogisch, De Coninck was al een tijd belast met de herstructurering van de Antwerpse afdeling. 

Maar redelijk onverwachts kwam daar bovenop een veelzeggende reactie van het nationale boegbeeld en kandidaat-partijvoorzitter John Crombez. Hij nam zonder omwegen de verdediging van Kherbache op zich. Wat hem betreft blijft de Antwerpse politica een belangrijke speler in de toekomst van de Antwerpse sp.a. “Ongeacht wat er over haar achter de schermen wordt gezegd”, voegt hij er fijntjes aan toe. 

Uit de mond van de gedoodverfde opvolger van uittredend nationaal partijvoorzitter Bruno Tobback is deze uitspraak meer dan betekenisvol. Zal Crombez, als hij voorzitter wordt, zich eigenhandig in het gewoel van Antwerpen gaat storten? Een gevaarlijke stap voor een West-Vlaming met weinig empathie voor en kennis van de stad. 

Maar aan de cruciale vraag valt niet te ontkomen: hoe de Antwerpse socialisten, tot nader order nog altijd de grootste oppositiepartij in Antwerpen, denken weerwerk te bieden tegen de rechtse meerderheid onder leiding van Bart De Wever en zijn N-VA. Want die blijft goed scoren. Dat is nog maar eens bewezen uit de enquête van Gazet van Antwerpen over twee jaar De Wever als burgemeester.

Tegelijkertijd kon daar ook uit afgelezen worden dat het links epotentieel nog altijd aanwezig is in Antwerpen. Als de sp.a die verdeeldheid blijft tentoonspreiden, zal vooral Groen met de stemmen gaan lopen. Dit blijkt nu al aan de gang te zijn. Met verdeeldheid en de hete adem van Brussel én West-Vlaanderen in de nek zullen de Antwerpse socialisten de clash met Bart De Wever alvast niet gaan winnen. 

 

.

Nu in het nieuws