Turnhoutse politie waakt over extremisten

De politie van de zone Turnhout houdt enkele jongeren van wie wordt vermoed dat ze geradicaliseerd zijn, in de gaten. “Het is een complexe materie” geeft zonechef Roger Leys toe. “We volgen de instructies die we van hogerhand krijgen, goed op. Maar het is een leerproces.”

Is er dan sprake van radilisering in de Kempen? “Er circuleren vijf namen op de lijsten” zegt Roger Leys. “Twee namen van jongeren uit onze politiezone prijken op de lijst van strijders die vermoedelijk nog in Syrië zijn. Een persoon staat op een lijst met terugkomers, maar we hebben hem nog niet opgemerkt. Als we deze opmerken, mogen we tot arrestatie overgaan. Maar voorlopig blijft hij onder de radar van de politie. De wijkagent belt geregeld bij hem thuis aan, maar daar is hij nog niet teruggekeerd.”

Een derde lijst bevat namen van jongeren die mogelijk radicaliseren. Hier staan twee namen van jongeren uit de politiezone regio Turnhout op. “Die weten we wel zitten”, zegt Roger Leys. “In een geval gaat het om iemand die erg beïnvloedbaar is en die we al een keer uit een huis van ronselaars in Antwerpen hebben gehaald. De familie helpt ons erg goed om die persoon in de gaten te houden, maar we kunnen ze niet aan de ketting leggen. De wijkagenten houden ook deze personen in de gaten.”

Meer nieuws uit de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio