Rooilijn en wegenuitrusting verkaveling Hoogstraat goedgekeurd

Omdat er geen extra commissie was bijeengeroepen voor deze raad had de oppositie, vooral het Vlaams Belang, het moeilijk om het wegentracé voor de nieuwe verkaveling in de Hoogstraat te bespreken en goed te keuren.

Jan Boey

Burgemeester Eddy Bevers benadrukte dat het eenmalig was en in de toekomst niet meer zou gebeuren. Hij was de VB-fractie ter wille door het plan op de raad te ontvouwen. Het gaat om een aanvraag voor het creëren van 9 percelen bouwgrond voor residentiële woningen, met aanleg van nieuwe wegenis op het perceel in de Hoogstraat 53-55. In het goed te keuren punt staat vermeld dat de kosten voor het eventueel uitbreiden/verzwaren van de nutsleidingen, inclusief riolering, volledig ten laste vallen van de verkavelaar. Schepen Tinneke Huyghe van ruimtelijke ordening (CD&V) lichtte toe dat er vier bezwaarschriften werden ingediend, waarvan drie identiek. "De bezwaren werden na behandeling door het college niet weerhouden", zei ze. Op vraag van Kevin Eeraerts (VB) antwoordde Tinneke Huyghe dat er wel degelijk voetpaden zijn voorzien en dat naast de negen parkeerplaatsen op de privé-gronden er ook nog eens twaalf op het openbaar domein zijn voorzien. De kosten voor de wegenis-en rioleringswerken in deze verkaveling “Hoogstraat 55-57” zijn geraamd op zo'n 300.000 euro (zonder BTW). Deze kosten, maar ook die van aanleg van groenvoorzieningen en parkeergelegenheid, inclusief de kosten verbonden voor het aanleggen van de nutsvoorzieningen zijn ten laste van de verkavelaar.Meer nieuws uit regio Mechelen

DOEN! in Mechelen

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio