© Jan Vorsselmans

Natuur, recreatie en landbouw vinden elkaar op vliegveld

De Vlaamse overheid is volop bezig met opmaken van plannen om het voormalige militair vliegveld in Malle-Zoersel een nieuwe, duurzame bestemming te geven.

Jan Vorsselmans

Streefdoel is een evenwicht te creëren tussen natuur, recreatie en landbouw.

Zoersels OCMW-voorzitter Katrien Schryvers (CD&V) stelde als Vlaams volksvertegenwoordiger al verscheidene parlementaire vragen over dit dossier. Momenteel zijn de bevoegde instanties bezig met het opstellen van een milieueffectenrapport. Pas daarna keurt de Vlaamse overheid het definitieve bestemmingsplan goed.

Via Vlaams minister van Milieu Joke Schauvliege (CD&V) vernam Katrien Schryvers dat er geen windturbines komen, dat de huidige landbouwactiviteiten mogen worden voortgezet en dat er geen uitbreiding komt van de bestaande vliegactiviteiten.

Lees het hele verhaal dinsdag in Gazet van Antwerpen – editie Noord

Vastgoed

Jobs in de regio