Vervallen concessies op kerkhof

Het is noodzakelijk om op de begraafplaats, ter hoogte van de Kerkhofstraat, zo'n 38 vervallen en niet vernieuwde concessies voor graven te verwijderen.

Jan Boey

Door de dienst grondgebiedzaken openbare werken is hiervoor een overheidsopdracht opgemaakt. De kostprijs is geraamd op 28.581 euro. In de gemeentebegroting 2015 is hiervoor voldoende krediet voorzien. De werken worden gegund aan de hand van een onderhandelingsprocedure en de lastvoorwaarden zijn vermeld in de overheidsopdracht vermeld.

DOEN! in Antwerpen

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio