Aantal asielaanvragen stijgt opnieuw

Foto: Dieter Telemans

Aantal asielaanvragen stijgt opnieuw

Print

De asielaanvragen in België zijn in 2014 licht gestegen. Vorig jaar heeft de Dienst Vreemdelingenzaken 17.213 nieuwe asielaanvragen verwerkt. In 2013 lag dat nog op 15.840. Dat schrijven de Sudpresse-kranten donderdag.

Het aantal eerste aanvragen steeg met 7,3 procent ten opzichte van 2013. De meervoudige aanvragen stegen met 11 procent tegenover het jaar voordien.

Voor het vierde jaar op rij komen de meeste asielaanvragen uit Afghanistan (1.907), gevolgd door Syrië (1.854), Irak (1.131), Guinee (1.095) en Rusland (974). Van 778 mensen kon het land van herkomst niet worden bepaald.

Ongeveer 804 niet-begeleide minderjarigen dienden een asielaanvraag in, dat zijn er 39 meer dan in 2013.

Kwart asielzoekers aan het werk

Van 70.000 onderzochte vluchtelingen en asielzoekers die tussen 2000 en 2010 in België arriveerden, is vandaag een kwart aan het werk. De nieuwkomers hebben in Vlaanderen bijna dubbel zoveel mogelijkheden om aan werk te geraken dan in Wallonië. Dat bericht De Morgen donderdag.

Dat niet-Europese migranten, bijvoorbeeld gezinsherenigers, in Vlaanderen makkelijker aansluiting vinden bij de arbeidsmarkt dan in Brussel en Wallonië, was al duidelijk. Maar dat blijkt nu ook voor vluchtelingen en asielzoekers het geval te zijn. Een eerste grote studie in opdracht van het Federaal Migratiecentrum, naar liefst 70.000 asielzoekers die tussen 2000 en 2010 in ons land aankwamen, wijst uit dat zij in Vlaanderen 90 procent meer kans hebben op een job.

De economische omstandigheden zijn in het noorden van het land een stuk gunstiger en het gebied is meer verstedelijkt. Dat maakt werk zoeken gemakkelijker. Maar dat kan niet de enige verklaring zijn, zegt auteur Johan Wets (HIVA). Wets en mede-auteur Andrea Rea (ULB) wijzen op verschillen in het integratiebeleid.

.

Nu in het nieuws