Omstreden slachthuis krijgt vergunning

Foto: IMAGEGLOBE

Omstreden slachthuis krijgt vergunning

Print
Westerlo -

De deputatie van de provincie Antwerpen heeft donderdag een milieuvergunning verleend aan nv De Lokery om in Oevel (Westerlo) een groot nieuw slachthuis te bouwen en exploiteren, ondanks negatief advies van het gemeentebestuur en de 3.000 bezwaarschriften die een buurtcomité verzamelde.

Volgens de deputatie is echter rekening gehouden met de kritiek en zijn er een pak extra voorwaarden aan de vergunning toegevoegd die de impact op de leefbaarheid en het milieu moeten inperken.

Het nieuwe slachthuis met een capaciteit van 40.000 varkens per week moet een bestaand slachthuis in Lokeren vervangen, waar geen uitbreidingsmogelijkheden meer waren. 'Door het verlenen van deze milieuvergunning geven we De Lokery als ondernemer de mogelijkheid om in de Kempen een nieuwe economisch activiteit te ontplooien en arbeidsplaatsen te creëren', zegt gedeputeerde voor Leefmilieu en Milieuvergunningen Rik Röttger (SP.A). 'Maar we beperken tegelijkertijd de mogelijke hinder voor mens en leefmilieu aanzienlijk.'

Concreet zou de toegekende milieuvergunning verstrengd zijn op het vlak van geluidsimpact, de goede werking van de openbare riolering en rioolwaterzuiveringsinstallatie, mobiliteit en geurhinder. Zo moet De Lokery verticale biofilters installeren die een hoger rendement geven dan klassieke biofilters of luchtwassers en moet het bedrijf zich engageren om de transportroute langs de fly-over naar de E313 te gebruiken in plaats van de lokale woonkern in Oevel.

Het actiecomité Oevel Zonder Slachthuis stelde eerder op donderdag nog in een persbericht dat ze de intenties van het bedrijf 'ondoorzichtig' vindt en de locatie in Oevel gekozen werd 'uit puur economische redenen, zonder rekening te houden met de mogelijkheden die het terrein biedt qua oppervlakte of afvoer van afvalwater'.

Meer nieuws uit de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio