© Shutterstock

Daarom vergeet je altijd vanalles

Een nieuwe studie suggereert dat mensen beter zijn in het onthouden van informatie als van hen wordt verwacht dat ze zich deze zullen herinneren in de toekomst. Is dat geen vereiste, dan is de kans groot dat je al dan niet belangrijke zaken vergeet. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek aan de Universiteit van Pennsylvania.

Een team wetenschappers verdeelde honderd proefpersonen over verschillende groepjes. Elke groep kreeg cijfers, letters en kleuren te zien. Bepaalde groepjes kregen op voorhand te horen dat ze de informatie moesten onthouden, maar andere groepjes wisten dat niet. Daarna bevroegen de vorsers de deelnemers over de gegeven informatie en wat blijkt? De mensen konden makkelijker antwoorden op de vragen als hen vooraf werd meegedeeld dat het om belangrijke info ging die ze moesten onthouden. Werd dat niet meegedeeld, dan bleven gedetailleerde antwoorden uit.

‘Algemeen wordt aangenomen dat mensen zich specifieke details zullen herinneren over de dingen die ze zien, maar onze testen tonen aan dat dit niet noodzakelijk het geval is’, zegt onderzoekend psycholoog Brad Wyble. ‘Integendeel: we ontdekten dat mensen soms moeite hebben om zich de meest simpele dingen te herinneren als niet van hen wordt verwacht om ze te onthouden.’

Dit fenomeen kreeg de naam ‘attribuut amnesie’ mee en toont aan dat ons geheugen veel selectiever is dan eerder gedacht. ‘Het geheugen werkt zowaar op dezelfde manier als een videocamera. Als je niet op de record-knop drukt, zal je je niet herinneren wat er zich voor de lens afspeelde tijdens het filmen.' De onderzoekers willen meer onderzoek doen om te achterhalen of mensen zich eigenlijk bewust zijn van hun vergeetachtigheid.

NIET TE MISSEN