© rdb

Burgercollectief wil Vossenplein laten klasseren

De vereniging Petitions-Patrimoine heeft dinsdag in samenwerking met het Platform van de Marollen een petitie ingediend bij de Directie Monumenten en Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De ondertekenaars vragen om de volledige publieke ruimte van het Vossenplein, evenals enkele omliggende gebouwen en de voormalige ondergrondse schuilkelder, te erkennen als beschermd erfgoed.

jns

Naar aanleiding van de recente aankondiging van de bouw van een parking onder het Vossenplein, ontdekten de organisaties een grote achterstand in de klassering van pleinen en gebouwen. Volgens schattingen komen in Brussel nog meer dan 10.000 gebouwen in aanmerking.

Daardoor zouden zowel het Vossenplein, waar sinds 1873 de oude markt doorgaat, als bijvoorbeeld de voormalige brandweerkazerne van architect Joseph Poulaert, momenteel geen enkele vorm van bescherming genieten. Uit een fotoreportage die stadsverkenner Sylvain Margaine onlangs publiceerde, blijkt ook de goede staat van de schuilkelder die zich onder het Vossenplein bevindt.

Met de aanvraag verhoogt de organisatie de druk op de gewestelijke regering om de klasseringsprocedure in gang te zetten. Volgens het Brusselse Wetboek voor ruimtelijke ordening (BWRO), waren daar 150 handtekeningen van inwoners van het Gewest voor nodig. De verenigingen verzamelden er 350.

De aanvraag betreft naast het Vossenplein, de kazerne en de schuilkelder ook de parochiekerk van de Onbevlekte Ontvangenis, het voormalige huis van de koster en acht huizen van neoklassieke stijl uit 1866, gelegen aan beide kanten van de kerk.

(Het platform van de Marollen en de vereniging Petitions-Patrimoine verwachten nu van de Brusselse regering dat ze de nodige stappen onderneemt om dit plein, dat belangrijk is omwille van zijn architecturaal, historisch, folkloristisch en archeologisch erfgoed en dat de Brusselaars nauw aan het hart ligt, te klasseren als beschermd erfgoed.’]

Vastgoed

Jobs in de regio