CEO Havenbedrijf Gent: “Versoepeling, geen afschaffing, van wet-Major”

Foto: Frederiek Vande Velde

CEO Havenbedrijf Gent: “Versoepeling, geen afschaffing, van wet-Major”

Print

In de discussie over de wet-Major, pleit de CEO van de Gentse haven voor een versoepeling van het systeem, zodat binnenvaart een boost kan krijgen en om nieuwe distributiecentra aan te trekken. Dat werd gezegd in de marge van de voorstelling van de jaarcijfers van de haven.

“Het continu ter beschikking hebben van goed geschoolde havenarbeiders is een enorme troef bij het laden en lossen, we stellen die niet in vraag”, zegt Daan Schalck. “Maar een zekere versoepeling zou ook voor ons een bijkomende troef betekenen.”

Hij legt daarbij twee accenten. “Door het huidige systeem, het aantal mensen in een shift en de lengte van een shift bijvoorbeeld, kan je binnenvaartschepen niet op een soepele manier lossen, daardoor blijven ze dikwijls ook weg, omdat de kost te hoog is.”

Ook wil hij dat de distributiecentra uit het toepassingsgebied gehaald worden. “Daar zit veel toegevoegde waarde. Als we daar bijkomende activiteit willen aantrekken, moeten we zien dat daar geen grote belemmeringen zijn. De interne werking van een magazijn heeft niets te maken met het laden en lossen, daar zou men de wet-Major kunnen loslaten en bedrijven hun eigen werknemers laten kiezen. Het belangrijkste voor Gent is nieuwe jobs creëren. En als er meer schepen aanmeren, zal er ook meer werk voor havenarbeiders zijn.”

Nieuwe aanwervingen

De Gentse haven merkt het voordeel te hebben dat bepaalde distributiecentra buiten het toepassingsgebied liggen en zegt dat investeerders in distributiecentra dat als één van de cruciale gegevens zien.

Op de 30.000 rechtstreeks arbeidsplaatsen in de Gentse haven, zijn er 450 havenarbeiders. Die kenden vorig jaar minder stempeldagen, door een pensioneringsgolf zijn er overigens opnieuw aanwervingen.

Nu in het nieuws