© BELGA

Weyts: ‘Verontrustend dat een derde van inwoners Vlaamse Rand geen Nederlands kent’

'Dat een derde van de inwoners in de Vlaamse Rand geen Nederlands kent, is verontrustend'. Dat heeft Vlaams minister Ben Weyts, bevoegd voor de Vlaamse Rand, woensdag in het Vlaams Parlement gezegd in reactie op de Taalbarometer voor de Rand. Weyts benadrukt ook dat de problematiek van de Vlaamse Rand meer is dan alleen een taalkwestie. 'De echte problematiek is sociaal van aard. Het gaat om het vrijwaren van het sociale weefsel van de Rand.'

Het Brusselse Informatie-, Documentaie- en Onderzoekscentrum (BRIO) heeft in opdracht van de Vlaamse overheid de taalsituatie in de Vlaamse Rand in kaart gebracht. Uit die ‘nulmeting’, die in december 2014 is voorgesteld, blijkt onder meer dat het Nederlands in de Vlaamse Rand de meest gesproken thuistaal is, maar dat het Frans wel de meest gekende taal is.

Bevoegd minister Weyts leest in de barometer enkele 'weinig rooskleurige' signalen. Zo heeft maar 45 procent van de mensen in de Rand het Nederlands als thuistaal. 'Maar dat is op zich minder verontrustend dan het feit dat een derde van de inwoners geen Nederlands kent', aldus Weyts. 'Bovendien stuurt 67 procent van de mensen met Frans als thuistaal zijn kinderen naar het Franstalig onderwijs en maar 19 procent naar het Nederlandstalig onderwijs, terwijl dat toch een teken kan zijn van bereidheid tot integratie'.

De N-VA-minister ziet ook nog steeds een 'drang' naar een tweetalig statuut voor de Rand. 'Zo vindt 82 procent van de Franstaligen dat het tweetalig statuut er moet komen. In tijden waarin men spreekt van communautaire pacificatie is dat toch een frappant cijfer'.

Volgens Weyts is de taalkwestie echter maar één element in het verhaal van de Vlaamse Rand. 'Er zijn twee fundamentele poten. Zo moeten we een kordaat en gastvrij integratiebeleid voeren. We moeten een warm integratiebad aanbieden. Tegelijk moeten we ervoor zorgen dat er voldoende water in dat bad zit. Zo moeten we sociale verdringing tegengaan en ervoor zorgen dat er een recht is op wonen in eigen streek'.

Weyts: 'De Randproblematiek is geen zuivere taalproblematiek maar een sociale problematiek'. Hij wil daarbij onder meer nagaan waarom jonge gezinnen - los van financiële motieven door de stijgende grond/bouwprijzen - wegtrekken uit de Vlaamse Rand en of het imago van de Rand niet kan versterkt worden. 'Nu heeft de Rand en zeker de faciliteitengemeenten misschien een minder aantrekkelijk imago in de rest van Vlaanderen'.

Daarnaast wil Weyts een aantal maatregelen ‘versuikeren’, met name voor groepen die een grotere bereidheid tonen om zich te integreren en te participeren. Hij ziet daarbij mogelijkheden via het onderwijs. 'We kunnen bijvoorbeeld verenigingen uitnodigen op scholen om zich voor te stellen. En via het onderwijs kunnen we ook de ouders meer betrekken bij de Vlaamse gemeenschap'.

Volgens Vlaams parlementslid Jo De Ro (Open VLD) worden de mogelijkheden en de aantrekkelijkheid van de Vlaamse Rand misschien onderschat. 'We kunnen mensen uit andere provincies, die nu vaak uren in de file staan, overtuigen van de opportuniteiten van Brussel en de Vlaamse Rand. Maar als we zo’n promotiebeleid voeren, moeten we er wel voor zorgen dat er aan enkele voorwaarden is voldaan. Zo moeten er niet alleen woningen zijn, maar ook voldoende kinderdagverblijven, scholen, sportaccomodaties, enz...'.

Nu in het nieuws