© AFP

Aantal vluchtelingen bereikt treurig hoogtepunt

De toename van vluchtelingenstromen en het verdrijven van bevolkingsgroepen door gewapende conflicten heeft een treurig hoogtepunt bereikt. Tot midden 2014 telde het VN-Vluchtenlingenwerk (UNHCR) 56,7 miljoen vluchtelingen en ontheemden binnen de eigen landsgrenzen. Een dergelijk cijfer is sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer gehaald. Alleen in de eerste jaarhelft van 2014 zijn volgens een woensdag gepubliceerd rapport 5,5 miljoen mensen door geweld gevlucht.

gjs

De meeste vluchtelingen zijn volgens UNHCR afkomstig uit Syrië, met nu meer dan 3 miljoen vluchtelingen. Tussen januari en juni 2014 kwamen er 704.000 nieuwe Syrische vluchtelingen bij. Tegen december kan dit aantal mogelijk aandikken tot 4,27 miljoen gezien er geen perspectief is op een politieke oplossing en het einde aan gewapende confrontatie, stelt het rapport. Voor het uitbreken van de oorlog in 2011 telde Syrië zowat 20 miljoen inwoners.

Achter Syrië volgen in het UNHCR-klassement Afghanistan (2,7 miljoen vluchtelingen), Somalië (1,1 miljoen), Soedan (670.000), Zuid-Soedan (509.000), de Democratische Republiek Congo (493.000), Myanmar (480.000) en Irak (426.000).

De Palestijnen, van wie het aantal vluchtelingen op 5 miljoen wordt geraamd, worden niet in rekenschap gebracht omdat zij niet afhangen van UNHCR maar van een zusterorganisatie.