© Foto - GVA

Buurt Akkerrode, Vissenstraat, Wouwerhoeve, Breugelstraat weldra in nieuw kleedje

Het gemeentebestuur zet in op het verfraaien en restylen van verschillende buurten. Midden maart is de buurt Akkerrode, Vissenstraat, Wouwerhoeve en Breugelstraat in Eindhout aan de beurt.

Stefan Helsen

“Samen met de buurt, nutsmaatschappijen & het studiebureau hebben wij een mooi traject afgelegd”, zegt schepen voor restyling buurten & wijkwerking Frank Sels (sp.a). “In de eerste fase werden samen de pijnpunten geïnventariseerd zoals o.a. de slechte staat van de stoepen, het ontbreken van parkeerplaatsen, de gebrekkige riolering, slecht bewandelbare verbindingspaadjes, gebrek aan attractieve speel- en hang omgeving, totaal gebrek aan G-parkings…”

Rioleringsbeheerder Pidpa zorgt voor een extra investering van 92.343 euro (excl. btw). Pidpa zal herstellingen uitvoeren, defecte huisaansluitingen vernieuwen en bestaande scheuren in de riolering herstellen. De openbare verlichting wordt niet vervangen maar er komt nieuwe verlichting bij de nieuwe parking.

Het gemeentebestuur investeert 445.579,31 euro (excl. btw) in deze buurt.

- De betonstraatstenen van de voetpaden en parkings worden verwijderd en vervangen;

- Er worden +- 72 nieuwe parkings gecreëerd, waarvan 5 voor mindervaliden en 6 privaatparkings aan de bestaande bejaardenwoningen;

- Er komt een groenbuffer achter de tuinen van de bejaardenwoning en het speelterreintje wordt geherlocaliseerd;

- De beplanting en bomen worden verwijderd en vervangen door de gemeentelijke groendienst

- Het speelterreintje zal heringericht worden met nieuwe attractieve speeltoestellen.

Meer nieuws uit de Kempen

DOEN! in de Kempen

Mobiliteit in de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio