Minder werklozen uitbetaald op jaarbasis in november

Foto: An Nelissen

Minder werklozen uitbetaald op jaarbasis in november

Print

In november hebben 457.144 werkzoekende volledig werklozen een uitkering ontvangen, 2,7 procent minder dan tijdens dezelfde maand een jaar eerder. Dat meldt de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) dinsdag. Enkel bij de 50-plussers neemt de werkloosheid toe.

De daling in november vond vooral plaats bij de vrouwen, met -3,7 procent (-8.095 mensen). Bij de mannen nam de werkloosheid op jaarbasis eveneens af, maar in mindere mate (-1,9 procent of -4.798 mensen).

Wanneer gekeken wordt naar de leeftijdscategorieën, zijn er grote verschillen merkbaar. Zo zet de toename van de vergoede werkloosheid zich voort bij de 50-plussers (+5,7 procent of +7.278 mensen). De RVA verklaart die toename gedeeltelijk door de verhoging van de leeftijdsgrens tot 60 jaar voor het bekomen van een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende.

Bij de jongeren van minder dan 25 jaar viel de werkloosheid aanzienlijk terug (-14,3 procent of -8.928 mensen). Ook bij de 25- tot 49-jarigen nam de werkloosheid af (-4 procent of -11.243 mensen).

In alle gewesten was er in november een daling van de vergoede werklozen, al was die het grootst in Brussel (-5,7 procent), gevolgd door Wallonië (-3,9 procent). In het Vlaams Gewest was de daling dan weer zeer beperkt (-0,1 procent).

De vergoede volledige werkloosheid van korte duur (minder dan 1 jaar) nam op jaarbasis in november af met 7,7 procent. Die met een duur van 1 tot 2 jaar nam toe met 0,4 procent, de langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) steeg met 0,3 procent.

Het aantal tijdelijke werklozen daalde op jaarbasis met 14,7 procent tot 140.342 mensen in november.

.

Nu in het nieuws