‘Huis-aan-huisverkoop energiecontracten moet verboden worden’

Foto: IMAGEGLOBE

‘Huis-aan-huisverkoop energiecontracten moet verboden worden’

Print

De federale ombudsdienst Energie pleit in een memorandum aan energieminister Marghem (MR) voor een ‘totaalverbod’ op huis-aan-huisverkoop van energiecontracten bij gezinnen en kmo’s. De ombudsdienst laakt het geven van verkeerde informatie en het viseren van kwetsbare personen.

‘In de klachten die de ombudsdienst ontvangt, wenden de opdringerige verkopers zich vooral tot kwetsbare personen, leven ze de regels inzake identificatie en ondertekening van het contract niet na en/of geven ze verkeerde informatie in verband met hun opdrachtgever, hun producten en de rechten van de consument’, illustreert de ombudsdienst. ‘Een totaalverbod dringt zich dan ook op’ bij gezinnen en bij kmo’s. Want die laatste groep geniet niet van dezelfde bescherming als huishoudelijke afnemers. ‘Zij beschikken bijvoorbeeld niet over het herroepingsrecht van veertien kalenderdagen waarmee ze een contract kunnen annuleren. Ze kunnen bij niet-naleving van het contract op eenzijdige vraag van de energieleverancier ook afgesloten worden van het distributienet.’

In het memorandum staan ook voorstellen rond de facturatie. De ombudsdienst pleit ervoor om tijdens de kalendermaand van de afrekenings-of slotfactuur geen voorschotfacturen meer op te sturen, zodat gezinnen of kmo’s tijdens eenzelfde maand niet geconfronteerd worden met meerdere energiefacturen. Ze pleit er ook voor om de afrekeningsfactuur binnen de zes weken na de meteropname op te maken en te verzenden, op straffe van een vergoeding van 50 euro voor de leverancier.

Sociaal tarief

De ombudsdienst wil ook een ruimere toegang tot het recht op sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas. Dat recht is nu toegekend aan zo’n 460.000 gezinnen: gehandicapten, gepensioneerden met een inkomensgarantieuitkering of gezinnen met een leefloon. De ombudsdienst wil dat uitbreiden tot mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering of mensen uit de schuldhulpverlening.

‘Door de verruimde toegang tot het recht op sociaal tarief zou aan ongeveer 1 miljoen kwetsbare gezinnen een betaalbare energieprijs tegen het sociaal tarief kunnen aangeboden worden, hetgeen overeenstemt met het aantal gezinnen dat in België met een armoederisico moet leven. Deze maatregel zou bovendien een gelijk speelveld organiseren voor de gezinnen die zich verwarmen op huisbrandolie, elektriciteit of aardgas’, luidt het.

Nog enkele andere voorstellen: de waarborgregeling voor vermeende wanbetalers beperken tot maximaal twee maanden voorschot; het uitbreiden van het vangnetmechanisme voor variabele energieprijzen tot energieproducten met een vaste energiecomponent en een eenvormige en leesbare energiefactuur zodat de klant nog beter kan vergelijken. De ombudsdienst vraagt tot slot om te mogen deel uitmaken van de adviesraad van energieregulator Creg.

.

Nu in het nieuws