Meer verkeersdoden in Vlaanderen in 2014

Foto: ss

Meer verkeersdoden in Vlaanderen in 2014

Print
In de eerste 9 maanden van 2014 gebeurden meer verkeersongevallen met doden en gewonden dan in dezelfde periode vorig jaar, de stijging bedraagt bijna 3 procent. Wat het aantal verkeersdoden betreft, zijn er grote verschillen tussen de gewesten. In Vlaanderen vielen 21 verkeersdoden meer, zo heeft het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) dinsdag meegedeeld.

Die stijging was een gevolg van de weersomstandigheden begin dit jaar, zoveel veel zon en geen sneeuw, die leidden tot meer ongevallen. ‘De cijfers zijn slechter dan in 2013, dat uitzonderlijk goed was, maar wel nog beter dan in 2012’, stelt het BIVV. Tijdens het derde kwartaal verminderde het aantal letselongevallen wel, maar onvoldoende om de forse stijging van vooral het eerste kwartaal ongedaan te maken. 

Het aantal doden in het verkeer stagneerde, maar opvallend is wel het grote verschil tussen de gewesten. 'Zo zien we dat er in Vlaanderen 21 verkeersdoden meer vielen, tegenover 16 minder in Wallonie. Brussel doet het ook beter met 7 verkeersdoden minder', aldus Koen Peeters van het BIVV.

De stijging van het aantal letselongevallen is het grootst bij de kwetsbare weggebruikers. Zo steeg het aantal ongevallen met fietsers met ruim 11 procent tijdens de eerste negen maanden. Positief element is dat het aantal letselongevallen met jonge bestuurders (18-24 jaar) met 4,5 procent daalde.

Zwaardere straffen

Minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR) wees er woensdag op dat vanaf 1 januari veelplegers van zware verkeersinbreuken (rijden zonder rijbewijs, onder invloed van alcohol en drugs, vluchtmisdrijf plegen, ...) zwaarder zullen worden gestraft.

Daarnaast wordt de alcohollimiet voor professionele bestuurders verlaagd naar 0,2 promille. De federale regering wil het aantal verkeersdoden (ter plaatse en binnen de 30 dagen na het ongeval) tegen 2020 halveren tegenover 2010, tot 420.

.

Nu in het nieuws