© BELGA

Kris Peeters: ‘De indexsprong gaat door’

De cijfers van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) over de loonkloof met de buurlanden houden rekening met een indexsprong vanaf 1 februari. Daar wees vicepremier en minister van Werk Kris Peeters (CD&V) dinsdag op. De PS vindt zo’n indexsprong ‘provocatie’.

rdc

‘De cijfers van de CRB houden rekening met een indexsprong vanaf 1 februari 2015. Het is een niet onbelangrijk element dat die indexsprong toch doorgaat. Anders is de situatie totaal anders.’ Dat reageerde Peeters voor aanvang van het kernkabinet op het nieuwe rapport.

Het behoud van die indexsprong vindt de PS echter ‘een provocatie’ en ‘helemaal niet nodig’, zo klinkt het dinsdag in een persbericht. Het CRB-rapport toont volgens de partij dat de loonkloof gedaald is dankzij de maatregelen die de vorige regering al nam. ‘Het huidige discours alarmeert zonder reden’, vindt de PS dan ook. ‘Het loon in onze buurlanden zal sterk stijgen, en het rapport wijst erop dat de loonkloof ook kan verdwijnen mits gelimiteerde loonstijgingen in 2015-2016.’

Toch ‘zal de indexsprong plaatsvinden’, zo beklemtoonde MR-vicepremier Didier Reynders voor het kernkabinet. ‘Het is een maatregel die een rechtstreekse impact heeft, niet enkel op de concurrentiekracht van de bedrijven maar ook op de openbare financiën.’

Drie maanden

De publicatie van het rapport over de loonkloof tussen België en de drie buurlanden biedt de sociale partners nu twee maanden tijd om een akkoord te bereiken over de loonontwikkeling. Lukt dat niet, dan heeft de regering nog een maand om een voorstel te doen. Dat biedt het overleg drie maanden tijd.

Het kernkabinet bestudeert dinsdagochtend een vergelijk dat de sociale partners vorige week reeds bereikten in de groep van 10. Het gaat dan om een reeks overgangsmaatregelen rond de brugpensioenen, tijdskrediet en de landingsbanen. ‘Het is een intelligent akkoord’, oordeelde Peeters alvast.

‘We gaan bekijken of we bepaalde eindeloopbaanmaatregelen kunnen bijsturen zoals de groep van 10 heeft voorgesteld. Ik denk dat men moet kunnen volgen wat is voorgesteld en dat men het sociaal overleg moet volgen. Ik hoop overigens dat het sociaal overleg begin volgend jaar heropgestart kan worden in een klimaat van sociale vrede, dus met engagementen van beide zijden”, besloot Reynders.

Loonkloof in België verkleint tot 2,9 procent

© BELGA

De loonkloof in België met onze drie belangrijkste buurlanden is verkleind tot 2,9 procent. In de periode 2011-2012 bedroeg het verschil nog 4 procent. De loonmatiging onder de regering Di Rupo heeft dus vruchten afgeworpen. Dat blijkt uit het rapport van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB).

Het rapport van de CRB dient als basis voor het interprofessioneel overleg, dat de loonevolutie voor de volgende twee jaar in de private sector vastlegt. Het rapport zal worden besproken binnen de Groep van Tien en omvat een lange reeks cijfers, zonder commentaren, die door werkgevers en vakbonden traditioneel verschillend worden geïnterpreteerd.

Zo worden in het rapport ook voorspellingen gedaan voor de evolutie van de lonen in de buurlanden. Men gaat daar uit van een minimale gemiddelde loonkoststijging van 3,9 procent in de periode 2015-2016, en maximaal 5 procent. In België komt er al zeker een indexsprong vanaf februari volgend jaar, waardoor de lonen dus niet zullen stijgen met de levensduurte. Daarnaast zijn er wel nog de baremieke loonsverhogingen. Of er dus ruimte is voor een extraatje, zal afhangen van de onderhandelingen in de Groep van Tien.

‘Tienduizenden jobs verliezen’

Werkgeversorganisatie VBO wijst er maandagavond meteen op dat de voorspellingen van de OESO in het verleden systematisch overschat werden, 'waardoor de sociale partners bij de uitstippeling van hun loonpolitiek systematisch te hoge loonsverhogingen afspraken; die achteraf niet meer gecorrigeerd konden worden'. Volgens de werkgevers gaat het om gemiddeld 1 procent per periode van twee jaar. Het VBO waarschuwt dan ook voor te zware eisen: 'als de indexsprong er niet zou komen, en als de loonkosten via een gebrek aan een duidelijke loonmatiging opnieuw de pan zouden uitswingen, dan zullen we zeker weer vele tienduizenden jobs verliezen'.

Bij de vakbonden ziet men, op basis van de CRB-cijfers, wel ruimte voor loonsverhoging. 'Het rapport toont zwart op wit aan dat de loonkostbeheersing van de vorige regering een zeer sterke impact heeft gehad, er zijn enorme inspanningen gedaan. Tegelijk ziet het er naar uit dat de loonmatiging in de buurlanden op zijn einde loopt: men is er bezig aan een inhaaloperatie', aldus een vakbondsbron. 'Dit rapport moet in de Groep van Tien grondig worden besproken.'

De sociale partners krijgen van de regering zo’n 3 maanden de tijd om tot een akkoord te komen.

Nu in het nieuws