© GvA

Drugsbazen treffen waar het pijn doet

Bart De Wever voert zijn oorlog tegen drugs verder op. Vanaf 1 januari start het zogenaamde ‘Kaalplukteam’, een nieuwe eenheid van drie rechercheurs die zich fulltime gaan bezighouden met de financiële stromen achter de drugshandel.

Lex Moolenaar

Follow the money. Daar is de bekende mantra van De Wever in de verkiezingscampagne weer. In dit geval is het een verstandige keuze. Want je kan dan wel duizend kleine garnalen van de straten plukken en voor de rechter brengen, zolang je de grote vissen achter de schermen van de georganiseerde misdaad niet uit hun vijver haalt, blijft het dweilen met de kraan open. Een team van drie man, dat lijkt op het eerste gezicht niet veel. Maar misschien zijn er ook niet zoveel “drugsfamilies”, zoals De Wever ze noemt, in Antwerpen actief. En het opbouwen van financiële expertise binnen de lokale politie kan veel nieuwe informatie opleveren over de manier waarop die families opereren. Volgens sommige bronnen heeft De Wever voor deze nieuwe fase in zijn oorlog tegen drugs de mosterd gehaald in landen zoals Colombia. Misschien is hem ook een licht opgegaan bij het zien van een film over Al Capone, de legendarische gangsterbaas uit Chicago die jarenlang onaantastbaar leek, maar uiteindelijk toch levenslang achter de tralies belandde na een onderzoek naar zijn fiscale activiteiten. Maar ook in Antwerpen is er een tot de verbeelding sprekend precedent. Toen de stad op het einde van de vorige eeuw in de ban was van de Albanese maffia, die onder meer bloedige portiersoorlogen uitvocht op straat en die haar zenuwcentrum had gevestigd in de buurt van het Falconplein, besloot toenmalig burgemeester Leona Detiège eveneens een kaalplukoperatie in gang te zetten. En die had effect. Na verloop van tijd verlieten de Albanese gangsters moegetergd de stad. Sindsdien hebben we nauwelijks nog iets over hen gehoord. De boodschap is duidelijk: straatdealers zijn voor de criminele toppers heel makkelijk te vervangen. Maar wat die toppers écht niet prettig vinden, is als ze worden getroffen op de plek waar dat het meest pijn doet: in hun portefeuille. Dat offensief wil Dewever nu opdrijven. De oorlog tegen drugs is altijd een van de speerpunten geweest van het beleid van De Wever als burgemeester. Veiligheid is al decennia een heet hangijzer in Antwerpen, ook omdat het Vlaams Blok/ Belang er zo vaak campagne rond voerde. Onder Patrick Janssens lag het accent in de politiewerking vooral op de kwaliteit van de dienstverlening en de klantvriendelijkheid. Met De Wever en korpschef Serge Muyters heeft de politie een tandem aan de top die weer in de allereerste plaats wil inzetten op misdaadbestrijding. De resultaten zijn er.De globale criminaliteit in Antwerpen daalt, en dat geldt ook voor een aantal specifieke vormen van misdaad. Alleen de woninginbraken blijven nog steeds een groot en moeilijk te bestrijden probleem.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER