Sp.a: 'Mechelaars betalen twee jaar het dubbele'

Indrani Muyldermans, Caroline Gennez en Karel Geys van de Mechelse sp.a analyseerden de begroting. Foto: Sven Van Haezendonck

Sp.a: 'Mechelaars betalen twee jaar het dubbele'

Print
Mechelen - Precies tijdens de nationale staking heeft sp.a Mechelen haar visie gegeven op de stedelijke begroting voor 2015. “Ze maakt de rijken rijker en de armen armer”, zegt fractieleidster Caroline Gennez.

De socialisten zeggen zich te verheugen over de afschaffing van de forfaitaire, algemene gemeentebelasting in 2016. “Ondertussen weten de Mechelaars wel dat het stadsbestuur halsstarrig vasthoudt aan de nieuwe forfaitaire afvaltaks van 54 euro. Samen met de gemeentebelasting die in 2014 en 2015 nog wordt geïnd , betalen de Mechelaars dus twee jaar het dubbele”, stelt Gennez.

Afvaltaks

En zelfs na de afschaffing is het schrappen van de gemeentetaks van 60 euro per gezin en 40 euro voor alleenstaanden volgens de oppositie niet meer dan een doekje voor het bloeden. “Want wat de meerderheid ook beweert, de afvaltaks is een gemeentelijke taks. Ivarem zelf mag zelf geen belastingen innen. De intergemeentelijke vereniging doet dat in opdracht van de lokale besturen”, stelt gemeenteraadslid Karel Geys.

Ook na het schrappen van de forfaitaire gemeentebelasting winnen alleenstaanden volgens sp.a niets. “Ze betalen 40 euro, maar de afvaltaks bedraagt 54 euro. Ze worden dus nog steeds 14 euro extra belast en ook gezinnen die 60 euro gemeentebelasting moet bijdragen, doen nog altijd maar 6 euro winst. Dat noem ik een lastenverlaging ‘oep zijn Mechels’. Het is niet meer dan opsmukken”, vertelt Caroline Gennez

Afvalwater duurder

Een addertje onder het gras noemt Karel Geys de Vlaamse belastingverhoging voor de sanering van afvalwater. Die heeft gevolgen op lokaal vlak. “De Vlaamse overheid verhoogt de tarieven met 20 cent per kubieke meter. De stad past op dit tarief nog eens een verhoging met factor 1,4 toe. Dit maximale tarief bestond vroeger ook. Mààr, door de verhoging die lokaal nog eens met het maximale tarief wordt doorgerekend, betaalt een gemiddeld Mechels gezin jaarlijks 36 euro extra”, legt hij uit. 

Lees het hele verhaal dinsdag in Gazet van Antwerpen - editie Mechelen

Meer nieuws uit regio Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio