Voka raamt economische schade van 4 actiedagen op 600 miljoen euro

Jo Libeer Foto: BELGA

Voka raamt economische schade van 4 actiedagen op 600 miljoen euro

Print

Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, raamt de economische schade van de drie regionale actiedagen en de nationale staking op ongeveer 600 miljoen euro. 'De economische schade is onevenredig hoog in vergelijking met het aantal stakers', zegt gedelegeerd bestuurder Jo Libeer in een communiqué.

Net als het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) eerder maandag, stelt Voka dat er tijdens de actiedagen van de voorbije weken maar weinig stakingsbereidheid was in de privésector. 'We zagen telkens een lage stakingsbereidheid in de Vlaamse en Brusselse kmo’s', aldus Jo Libeer. 'Vooral bij overheidsdiensten en grote ondernemingen was er veel hinder.'

Voka stelt wel vast dat 'de vakbonden blijkbaar van tactiek veranderd zijn'. 'Waar we bij de grote staking in 2012 vaststelden dat slechts drie procent van de ondernemingen werd gehinderd omdat hun bedrijventerrein werd afgesloten, is dat vandaag bijna één op de vier. Dat is onaanvaardbaar. Wij respecteren het recht op staken. Maar er is een verschil tussen het stakingsrecht en het overtreden van de strafwet. Het blokkeren van de openbare weg is een misdrijf', luidt het.

Voka waarschuwt nog voor de negatieve effecten op langere termijn. 'De gevolgen van de stakingsacties, en de aankondiging van de vakbonden dat er mogelijk na nieuwjaar nog verdere acties op til zijn, zijn bijzonder schadelijk voor ons imago in het buitenland. Het aantrekken van nieuwe bedrijven, nieuwe klanten of nieuwe investeringen dreigt daardoor voor langere tijd negatief beïnvloed te worden', aldus nog Jo Libeer.

.

Nu in het nieuws