© BELGA

IMF: ‘België heeft grote stappen gezet, maar nog veel werk voor de boeg’

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) erkent dat de regering Michel "erg belangrijke stappen" heeft genomen om de uitdagingen van de Belgische economie aan te pakken, maar vindt ook dat er nog belangrijke stappen moeten worden genomen, vooral inzake productiviteit en het creëren van jobs. Dat blijkt uit het nieuwe IMF-rapport over België dat maandag is voorgesteld. Ook het IMF bepleit een tax-shift.

gjs

Het IMF heeft lovende woorden voor de regeringsmaatregelen om de loopbaan te verlengen en minder mensen op brugpensioen te sturen. Ook de maatregelen om de competitiviteit te verhogen, via onder meer de indexsprong, worden verwelkomd door het muntfonds.

'Erg belangrijke stappen', zo oordeelt Ed Gardner, hoofd van de IMF-missie in ons land. Maar er is meer nodig en op bredere schaal, benadrukt het IMF. De verschillende regeringen in het land moeten meer doen om de productiviteit en de jobcreatie aan te sporen, zoals het agressiever opengooien van meer markten, meer opleiding en een strategischer energiebeleid. Ook is er meer coördinatie nodig tussen de regeringen.

Het IMF bepleit een tax-shift, weg van de inkomsten op arbeid en meer richting vermogen. 'De balans moet verschuiven naar meer belasting op inkomsten die niet uit arbeid komen, en minder op arbeid', aldus Gardner. Het IMF ziet ruimte om verder te gaan dan de regeringsbeslissingen. Inkomens uit kapitaal worden niet uniform belast, aldus het IMF. Een geharmoniseerde aanpak daarvan zou ze op gelijkere voet met die uit arbeid brengen. Het IMF ziet ook ruimte voor een harmonisering van de BTW-tarieven, waar er nu teveel uitzonderingen zijn op de 21 procentregel (zoals voor elektriciteit), en een stijgende milieubelasting.

Ook opvallend: het IMF schiet de automatische indexering niet meteen af. "'De index is niet het grootste probleem. Wel dat de lonen moeten evolueren in lijn met de nood aan competitiviteit', zegt Gardner. Het correct toepassen van de loonnorm is daarbij een nuttig instrument, als die wordt toegepast zoals bedoeld en dus gecorrigeerd wordt met de ontsporingen uit het verleden. In één adem waarschuwt het IMF dat de loonnorm alleen niet voldoende is om voor meer tewerkstelling te zorgen. Een deel van de oplossing, argumenteert het IMF, is een 'shift' van de loonnorm naar de noden van de individuele bedrijven en sectoren.

Nu in het nieuws