Prijs voor Mensenrechten 2014 gaat symbolisch naar “gestorvenen in de cel”

Foto: BELGA

Prijs voor Mensenrechten 2014 gaat symbolisch naar “gestorvenen in de cel”

Print
Antwerpen -

In het Justitiepaleis van Antwerpen is zondag de jaarlijkse Prijs voor Mensenrechten 2014 uitgereikt, een bekroning vanwege de Liga voor Mensenrechten van een persoon of organisatie die zich verdienstelijk heeft gemaakt op vlak van mensenrechten. De prijs gaat dit jaar echter in het algemeen naar “gestorvenen in de cel”, om die mensen te eren en om aandacht te vragen voor de problematiek van gezondheidszorg in de Belgische gevangenissen. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) beloofde alvast te zullen werken aan beterschap.

Elk jaar sterven in ons land zowat 50 personen in gevangenschap. Opvallend daarbij is dat een kwart van hen zelf een einde maakt aan zijn of haar leven. “Dat gebeurt vooral bij personen die nog in het begin van hun detentieperiode zitten”, zegt Jos Vander Velpen, voorzitter van de Liga voor Mensenrechten. “Daarnaast zitten we ook nog met een enorm aantal mislukte zelfmoordpogingen.” Volgens Vander Velpen moet er dan ook dringend meer geïnvesteerd worden in gezondheidszorg voor gedetineerden en geïnterneerden, en lang niet alleen op het louter fysieke vlak.

“We zijn inderdaad niet bepaald een voorbeeld op het vlak van respect voor mensenrechten bij gedetineerden”, erkent minister Geens. “Vanaf dit jaar is het ook mijn verantwoordelijkheid om daar verandering in te brengen. België staat dankzij onze uitstekende gezondheidszorg bekend als zowat het beste land om in te (komen) sterven, we mogen niet rusten voor we dat ook voor gedetineerden zijn.”

Geens beloofde onder meer verder te zullen ijveren voor een regeling die gedetineerden aanspraak laat maken op een ziekteverzekering, meer alternatieve vormen van bestraffing, het terugdringen van het aantal gedetineerden in voorarrest en een minimale dienstverlening tijdens stakingen.

(belga)

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio