Homans steekt 150.000 euro in radicaliseringsprojecten

Minister Homans. Foto: BELGA

Homans steekt 150.000 euro in radicaliseringsprojecten

Print

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid Liesbeth Homans kent 154.080 euro subsidies toe voor twee projecten in het kader van de aanpak van radicalisering. Het gaat om projecten van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en de vzw Motief.

‘In het voorjaar van 2013 werd een aantal steden in Vlaanderen geconfronteerd met radicaliserende jongeren die naar Syrië vertrokken om er te vechten tegen het regime van Assad. De opkomst van IS versterkte dit fenomeen nog. De Vlaamse steden en gemeenten staan daarmee voor grote uitdagingen’, aldus Liesbeth Homans.

‘Met deze projectsubsidies komen we tegemoet aan de hulpvragen van deze steden en gemeenten: de nood aan een bovenlokaal aanspreekpunt, en de ondersteuning van de eerstelijnswerkers rond jongeren en radicalisering.’

Het grootste deel van de middelen (114.000 euro) gaat naar het VVSG-project. Met dat project wil de koepel van Vlaamse steden en gemeenten kennis verwerven over de problematiek van radicalisering en polarisatie in de Vlaamse steden en gemeenten. Daarnaast is het de bedoeling de bestaande praktijkervaringen in kaart brengen en te peilen naar de noden en behoeften bij de andere steden met een vergelijkbare problematiek.

Er gaat ook ruim 40.000 euro naar een project van de vzw Motief. Die vzw wil ‘een vormingsaanbod op maat ontwikkelen met betrekking tot de identiteitsontwikkeling van jongeren, dat inspeelt op de concrete noden en lokale behoeften van eerstelijnswerkers (onderwijs, hulpverlening, jeugdwerk).’ In eerste instantie wordt er gewerkt met zes steden die te maken hebben met de problematiek: Mechelen, Vilvoorde, Antwerpen, Kortrijk, Maaseik en Brussel.

Nu in het nieuws