Kristiaan Borret wordt nieuwe Brusselse bouwmeester

Foto: WDK

Voormalige Antwerpse bouwmeester gaat aan de slag in Brussel

Kristiaan Borret wordt nieuwe Brusselse bouwmeester

Print

De Brusselse regering heeft donderdag beslist om Kristiaan Borret voor een periode van vijf jaar te benoemen tot bouwmeester van het Brussels Gewest. Borret verdiende zijn sporen als Antwerps bouwmeester en werd unaniem voorgedragen door een adviescomité.

De Brusselse regering vond dat Borret met zijn ervaring bij de stad Antwerpen, zijn inzicht in de strategie inzake stedenbouw in Brussel en zijn duidelijke wil om tot actie over te gaan, bewezen heeft dat hij de juiste man voor de functie is.

Kristiaan Borret heeft zes maanden om de Brusselse regering een oriëntatienota voor te stellen met de strategie en methode. Minister-president Rudi Vervoort merkt op dat de bouwmeester zijn budget ziet stijgen van 590.000 euro naar één miljoen voor de vijf jaar van zijn mandaat. Dat bedrag wordt overigens door alle leden van de Brusselse regering gefinancierd.

Voor sp.a-minister Pascal Smet zijn een goed ontworpen openbare ruimte en een kwaliteitsvolle architectuur bepalend voor de levenskwaliteit in een stad. “Deze regering heeft grote ambities op dat vlak,

zoals blijkt uit de beslissing om het Reyersviaduct af te breken. Kristiaan Borret zal met zijn ervaring in de komende jaren een bijdrage leveren in het hertekenen van een beter Brussel.”

Ook minister van Huisvesting Céline Fremault is ervan overtuigd dat Borret zal bijdragen aan de integratie van huisvesting en grote ruimten in de stedenbouwkundige ontwikkeling van het Brussels gewest.

Nu in het nieuws