Benelux-landen erkennen elkaars diploma’s

Foto: Photo News

Benelux-landen erkennen elkaars diploma’s

Print

Begin 2015 willen minister van Werk Kris Peeters en zijn Nederlandse en Luxemburgse collega’s Lodewijk Asscher en Nicolas Schmit hun handtekening zetten onder een besluit dat ervoor zorgt dat diploma’s hoger onderwijs die in de drie landen worden behaald automatisch wederzijds worden erkend.

België, Nederland en Luxemburg zullen ook bekijken of via proefprojecten tussen het onderwijs en het bedrijfsleven grensoverschrijdende stages in een of meerdere sectoren opgestart kunnen worden.

Peeters, Asscher en Schmit zetten donderdag hun handtekening onder een Benelux-overeenkomst voor vlottere grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit. Dat gebeurde onder Asschers voorzitterschap van het Comité van Ministers van de Benelux, het politieke beslissingsorgaan van het Benelux-samenwerkingsverband.

Nederland zit nog tot eind dit jaar de Benelux Unie voor. Het lijstte de betere uitwisseling van werknemers op als een van zijn prioriteiten. ‘Op die manier’, luidt het donderdag, ‘kunnen regionaal vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar aansluiten, wat goed is voor de werkgelegenheid en economische groei in de grensstreken.’

De meeneembaarheid van diploma’s is belangrijk omdat erkenning in het buitenland nu tijdrovend is en een obstakel om over de grens te werken, zegt Lodewijk Asscher. Hij, Peeters en Schmit spraken ook af dat de informatievoorziening voor grensarbeiders verbeterd wordt en dat de regionale arbeidsmarktgegevens beter in kaart zullen worden gebracht. Bij de omzetting van de plannen wordt ook de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen betrokken.

Er zijn nu naar schatting meer dan 300.000 mensen die dagelijks over de grens pendelen tussen de Benelux-landen en van en naar de Duitse en Franse grensregio’s.

Nu in het nieuws