Leerlingen hebben geen doktersbriefje meer nodig voor extra dag vakantie

Foto: Photo News

Leerlingen hebben geen doktersbriefje meer nodig voor extra dag vakantie

Print
Vanaf volgend schooljaar is een doktersbriefje voor afwezigheden in de week voor of na de schoolvakantie niet meer verplicht. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits beslist. De minister wil het zogeheten luxeverzuim op een andere manier aanpakken.

De problematiek is niet nieuw. Ouders trekken soms in de weken voor en na schoolvakanties op reis omdat het dan goedkoper is. Daardoor piekt het aantal ongewettigde afwezigheden in het onderwijs steevast in de week voor en de week na een schoolvakantie.

Ook al gaat het dan om een beperkte groep leerlingen - uit recente cijfers blijkt dat het gaat om 0,5 procent van de leerlingen in het basisonderwijs en 1,4 procent van de leerlingen in het secundair onderwijs, omgerekend 8.300 leerlingen in totaal - toch moet de problematiek van het ‘luxeverzuim’ aangepakt worden, zo meent minister Crevits.

Pascal Smet (SP.A), de voorganger van Crevits op onderwijs, voerde het verplichte doktersbriefje in voor elke afwezigheid in de week voor of na een schoolvakantie (tijdens de rest van het schooljaar mogen ouders zelf vier keer ziektebriefjes schrijven voor maximaal drie opeenvolgende kalenderdagen, pas nadien is een doktersattest nodig, red.). Dat verplichte doktersbriefje moest het luxeverzuim helpen inperken.

Breder actieplan in de maak

Maar minister Crevits twijfelt al langer aan de zin van dat verplichte doktersbriefje en kondigde eerder al aan dat ze het liever zag verdwijnen in de aanpak van het luxeverzuim. Daarom heeft ze nu beslist het doktersattest vanaf volgend schooljaar af te schaffen.

‘De afschaffing gebeurt vanaf 1 september 2015 omdat anders alle scholen in de loop van dit schooljaar nog hun schoolreglementen moeten aanpassen, wat voor planlast zorgt’, legt minister Crevits uit.

‘Luxeverzuim wordt in de toekomst meegenomen in het breder actieplan over vroegtijdige schoolverlaters, een plan dat in de maak is. Nu zorgt het medisch attest zelf ook voor planlast’, aldus de CD&V-minister.

Nu in het nieuws