‘Vlaming wil echt niet langer werken, maar we zullen moeten’

Foto: VRT - Reyers Laat

‘Vlaming wil echt niet langer werken, maar we zullen moeten’

Print

De stakers die deze maand op straat komen tegen de besparingen doen dat meestal omdat ze boos zijn over twee zaken: de verhoogde pensioenleeftijd en het ontbreken van een vermogenswinstbelasting. ‘Het idee dat we allemaal langer zullen moeten werken gaat er echt niet in bij de mensen, maar we moeten wel. Het is echt op’, reageerde Bart De Wever woensdag in Reyers Laat.

De boodschap van de stakers en de vakbonden is duidelijk: werken tot 67 zien ze niet zitten. ‘De jongere generaties snappen wel dat er iets moet gebeuren, maar bij wie al dicht bij die pensioenleeftijd zit, gaat dat idee er echt niet in. Nochtans zullen we de komende 20 jaar moeten evolueren richting werken tot 67. Het wettelijk pensioen op 65 is ingesteld in 1925, toen de sterfleeftijd nog op 58 lag. Intussen ligt die verwachting boven de 80, dus het is op. We zullen iets moeten doen’, reageerde Bart De Wever op het protest.

Vermogenswinstbelasting invoeren lost andere problemen niet op

De Wever vindt het bovendien maar flauwekul dat mensen beweren dat het invoeren van een vermogenswinstbelasting alles zou oplossen. ‘Er heerst de perceptie dat er een soort kaste is die niks betaalt. Mensen eisen een vermogenswinstbelasting en hopen dat we daardoor niet langer moeten werken. Of dat we daardoor de andere pijnlijke maatregelen niet moeten treffen. Maar dat is flauwekul. Geen enkele van de hele reeks besparingen zal verdwijnen als we morgen de vermogenswinstbelasting invoeren’, klonk het.

De kopman van N-VA is nochtans niet gekant tegen een vermogenswinstbelasting, tenminste als het gaat over een tax shift ofwel een verschuiving van de lasten op arbeid naar andere bronnen van inkomsten. Hij benadrukte dat het idee al in het regeerakkoord vervat zit. Zo gaat de personenbelasting in januari met een miljard naar beneden en worden ook de loonlasten verlaagd met een miljard.

Handig knopje

‘Maar de vermogenswinstbelasting is geen knopje waar je op duwt en waardoor er plots een paar miljard euro pijnloos uit hemel valt. België staat al op de derde plaats in Europa als het gaat over opbrengst uit winst op kapitaal, net omdat we al intelligente vormen van vermogensbelasting hebben. Een echte vermogenswinstbelasting heeft geen zin: de belastingen om mensen aan het werk te zetten zijn al zo hoog in België.’

De Wever eindigde wel met een positieve boodschap voor wie zich onterecht behandeld voelt. ‘Niemand in dit land die te weinig belastingen betaalt is eerlijk. Maar mensen die niet eerlijk zijn moeten aangepakt worden. De deuren die openstaan voor fiscale ontwijking moeten zo snel mogelijk worden gesloten.’

Nu in het nieuws