© BHUL

Stad informeert over luchthaven

De stad Antwerpen wil op een actieve en objectieve manier de Antwerpenaar informeren over de werking van de luchthaven en de inspanningen die de uitbater levert om de geluidshinder tot een minimum te beperken.

SVW

Daarnaast zal het stadsbestuur een rol opnemen bij het behandelen van opmerkingen en klachten die aan de uitbater overgemaakt worden. De stad ziet toe op een correcte afhandeling van deze klachten en zal halfjaarlijks evalueren.

Bewoners kunnen geluidshinder rechtstreeks via de website van de luchthavenexploitant melden of via een formulier op A-stad. Uitgangspunt is dat de stad Antwerpen een stabiel en rechtszeker klimaat wil ondersteunen dat een rendabele luchthavenexploitatie toelaat.

CITTA

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio