© Patrick De Roo

Parking Kaaien moet niet meer onder de grond

Het Antwerpse stadsbestuur laat potentiële uitbaters de mogelijkheid om ook bovengronds een parking te bouwen als de Scheldekaaien heraangelegd worden.

SVW

De stadsdiensten werken volop aan een bestek voor de bouw van een nieuwe parking aan de Scheldekaaien tussen het Zuiderterras en het Steenplein. Dat bestek gaat in februari volgend jaar de deur uit. Opvallend is dat de kandidaat-parkinguitbaters de keuze krijgen om die parking ondergronds of – al dan niet gedeeltelijk – bovengronds aan te leggen.

“De wagens volledig onder de grond steken, is duurder om te bouwen. Ik zal erover waken dat de parking landschappelijk wordt ingepast in de nieuwe kaaien”, zegt Rob Van de Velde (N-VA), schepen van Stadsontwikkeling.

Deelnemers aan een participatiemoment over de Scheldekaaien tonen weinig begrip voor die beslissing. Ze vrezen dat om financiële redenen wordt gekozen voor een bovengrondse parking.

Lees meer in Gazet van Antwerpen, Editie Stad.

CITTA

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio