© Photo News

Wat verandert er op 1 december?

Een nieuwe maand luidt elke keer opnieuw enkele veranderingen in. Deze dingen zullen vanaf 1 december anders zijn:

tomas/Belga

Renovatiepremie wordt belastingaftrek

De oude regeling voor de Vlaamse renovatiepremie vervalt op 1 december. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming blijven dezelfde, maar voortaan wordt het bedrag uitgekeerd in de vorm van een belastingaftrek.

Sinds 2007 kan een premie worden aangevraagd voor renovaties van meer dan 10.000 euro. Afhankelijk van het inkomen bedraagt die tot 30 procent van de investeringskost, met een plafond van 10.000 euro.

Maar dat systeem wordt vanaf 1 december grondig hervormd. De tegemoetkoming zal niet langer worden uitbetaald in de vorm van een subsidie, maar als belastingvermindering, gespreid over drie jaar. Wie de woning voor die termijn verlaat, verliest een of meerdere terugbetalingsschijven. Een uitzondering daarop geldt als de woning wordt verhuurd via een sociaal verhuurkantoor.

Wie na 1 december werken uitvoert, kan ze pas ten vroegste in de belastingaangifte van de zomer daarop ingeven. De voorwaarden en bedragen blijven wel dezelfde. De belastingvermindering kan dus worden aangevraagd voor een woning van minstens 25 jaar oud, waarin wordt gewerkt aan de ruwbouw, het dak, het buitenschrijnwerk, de elektriciteit, de verwarming, het sanitair of de trappen. Er gelden ook strikte plafonds op het gezinsinkomen.

Eurocommissarissen moeten contacten met lobbyisten openbaar maken

Alle eurocommissarissen, hun kabinetsleden en de topambtenaren moeten vanaf 1 december hun contacten en gesprekken met belangengroepen en lobbyisten openbaar maken. Bovendien mogen ze enkel contact hebben met lobbyisten die geregistreerd staan in het Europese transparantieregister. Die bepaling maakt deel uit van de werkmethode van de Europese Commissie 2014-2019.

Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker beloofde bij zijn aantreden meer open kaart spelen over het reilen en zeilen binnen de Commissie. Contacten met belanghebbenden vormen een belangrijk deel van het werk van een commissaris, maar hij/zij moet daarbij de juiste balans hanteren, schrijft commissievoorzitter Juncker. “Als regel geldt dat leden van de Commissie geen professionele organisaties of op zelfstandig basis werkende individuen mogen ontmoeten die niet in het transparantieregister geregistreerd zijn.”

Bovendien moeten de commissarissen vanaf 1 december op hun persoonlijke website alle contacten publiceren die ze met zulke lobbyisten hebben. Tot op heden wordt elke week bekendgemaakt welke officiële politieke contacten de verschillende commissarissen hebben, vanaf volgende maand komen hun contacten en ontmoetingen met vertegenwoordigers van belangengroepen en beroepsorganisaties daar bovenop. Volgens de overeengekomen werkmethode zal slechts in uitzonderlijke gevallen van de algemene regel afgeweken mogen worden, bijvoorbeeld wanneer de openbare veiligheid meespeelt of het economische of monetaire beleid van een lidstaat.

Erkenning voor slachtoffers van historisch misbruik

De erkenings- en bemiddelingscommissie voor slachtoffers van historisch geweld gaat op 1 december van start. De commissie wordt tijdelijk opgericht om aanvragen te behandelen van feiten van misbruik en geweld die zich tussen 1930 en 1990 afspeelden in jeugd- en onderwijsinstellingen in Vlaanderen.

De commissie is geen waarheids- of onderzoekscommissie, maar maakt bemiddelingsgesprekken mogelijk. De commissie bestaat uit een groep deskundigen die wekelijks samenkomen. Ze ontvangt slachtoffers of nabestaanden van slachtoffers van historisch misbruik, voor een gesprek met het oog op de erkenning van het leed. Dat kan dan leiden tot een bemiddelingsgesprek met een dader of de instantie waar het misbruik plaatsvond.

De werkzaamheden van de commissie lopen tot eind mei 2015.

Daarnaast kunnen vanaf 1 december in elke provincie de slachtoffers elkaar ontmoeten om hun verhaal te delen. De bedoeling is dat de slachtoffers via de hulplijn 1712 de weg vinden naar het aanbod.

Donald Tusk volgt Herman Van Rompuy op als voorzitter Europese Raad

Herman Van Rompuy is vanaf 1 december niet langer de voorzitter van de Europese Raad. Hij wordt dan opgevolgd door de Pool Donald Tusk.

Van Rompuy zat al sinds december 2009 de bijeenkomsten van de staatshoofden en regeringsleiders voor. Hij heeft in die periode in totaal 41 toppen geleid, exclusieve bijeenkomsten van de eurozone meegerekend.

Vanaf 1 december treedt Tusk in zijn voetsporen. De 57-jarige Tusk heeft net als vele Poolse politici een verleden als actief lid van de dissidente vakbond Solidarnosc. Als leider van het liberaal-conservatieve Burgerplatform versloeg hij in 2007 de eurosceptische partij Recht en Rechtvaardigheid van de broers Kaczynski en sindsdien voer hij met Polen een uitgesproken pro-Europese koers. Hij geniet ook aanzien voor de wijze waarop hij zijn land doorheen de financiële en economische crisis loodste.

Europees grenscontrolesysteem Eurosur wordt uitgebreid

Het Europese grensbewakingssysteem Eurosur zal vanaf 1 december in werking treden in elf Europese landen, waaronder België. Via Eurosur moeten nationale overheden vlotter operationele informatie kunnen uitwisselen en ook beter kunnen samenwerken met Frontex, het Europees agentschap dat de acties van de lidstaten coördineert en grensbewakers opleidt.

Het systeem wordt al sinds december vorig jaar gebruikt door de achttien EU-lidstaten aan de zuidelijke en oostelijke buitengrenzen (Bulgarije, Cyprus, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slovakije en Spanje) en het geassocieerde Schengenland Noorwegen.

Vanaf 1 december 2014 komen daar nog acht EU-lidstaten bij. Het gaat naast België om Denemarken, Duitsland, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Tsjechië en Zweden. Ook de geassocieerde Schengenlanden IJsland, Zwitserland en Liechtenstein stappen dan mee in het systeem. Ierland en het Verenigd Koninkrijk nemen niet deel aan de Schengensamenwerking en daarom ook niet aan Eurosur.

Het opzet van het nieuwe grenscontrolesysteem Eurosur is om bijvoorbeeld kleine bootjes waarmee migranten de EU trachten te bereiken, dankzij de snellere uitwisseling van informatie tussen de lidstaten, beter te detecteren met behulp van satellieten en andere geavanceerde surveillancetechnologie. Maar critici bestempelen Eurosur als een geavanceerd systeem dat vluchtelingen de toegang tot Europa moet ontzeggen.