© Photo News

De Block wil medicinale cannabis bij apotheek

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) werkt aan een koninklijk besluit dat de verkoop van medicinale cannabis in de apotheek mogelijk maakt. Voorlopig komt enkel het middel Savitex voor patiënten met multiple sclerose in aanmerking.

Op dit moment is het gebruik van cannabis als medicijn in ons land enkel toegelaten in het kader van wetenschappelijk onderzoek. Het nieuwe KB moet dat opentrekken naar verdeling via de apotheek voor goedgekeurde geneesmiddelen.

Voorlopig komt enkel Savitex in aanmerking. Bovendien, zo werd bepaald na evaluatie door het geneesmiddelenagentschap FAGG, is het voorlopig enkel aangewezen als behandeling voor het verlichten van de symptomen bij patiënten met spasticiteit door multiple sclerose die niet reageerden op andere medicatie.

Patiënten met bijvoorbeeld terminale kanker, neuropathische pijnen of dwarslaesie die hun pijn willen verlichten met medicinale cannabis, zijn voorlopig niet opgenomen in de doelgroep van Sativex. “De wetenschappelijke evidentie werd niet voldoende aangetoond tijdens de klinische proeven”, verduidelijkte De Block woensdag in de Kamercommissie Volksgezondheid.

Heel wat commissieleden hadden daar vragen voor De Block, na de heisa rond de nultolerantie voor drugs uit het regeerakkoord. “Ik ben zelf altijd tegen een gedoogbeleid voor cannabis geweest en dat strookt perfect met het regeerakkoord. Ik heb als dokter steeds gewezen op de verslavende en kwalijke gevolgen”, beklemtoonde ze. Van onenigheid met N-VA-voorzitter Bart De Wever en de coalitiepartners was volgens haar geen sprake.