Niet toeteren over lastenverschuiving

Foto: GVA

Niet toeteren over lastenverschuiving

Print

CD&V blijft op de nagel van de vermogenswinstbelasting kloppen. De partij heeft een interne werkgroep opgericht die concrete voorstellen voorbereidt. Eric Van Rompuy is voorzitter. Dat kan logisch klinken, omdat hij de voorzitter is van de Kamercommissie Financiën. Maar de jongste Van Rompuy staat ook bekend als een viscerale N-VA-hater. Dat kwam vorige week nog tot uiting toen minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) in Van Rompuys commissie zijn beleidsbrief kwam voorstellen.

Het is dus nog maar de vraag of het initiatief van CD&V tot oprichting van een “zweepcommissie vermogenswinstbelasting” voor de nodige toenadering zal zorgen. Het getoeter kan ook een contraproductief effect hebben.

En dat terwijl er toch - zij het heel zwakke - tekenen van verzoening merkbaar zijn. Zo zegt ACV-voorzitter Marc Leemans dat zijn vakbond aan de onderhandelingstafel wil komen wanneer de regering bereid is een lastenverschuiving door te voeren. Een uitgestoken hand? Optimisten kunnen daaruit afleiden dat het ACV wil praten over een indexsprong en de pensioenleeftijd. Zo kan de sociale dialoog worden hersteld. Hopelijk.

Wouter Beke deed gisteren ook zijn duit in het zakje. Hij maakt zijn achterban duidelijk dat deze regering nog jaren tijd heeft om een verschuiving van lasten op arbeid naar een belasting op inkomen te realiseren. Want een dergelijke operatie moet “doordacht” gebeuren, aldus de CD&V-voorzitter. Zo neemt hij de hoogdringendheid van de kwestie weg. Verstandig.

N-VA wijst die door CD&V gevraagde fiscale ingreep niet bij voorbaat af. Maar de besprekingen daartoe moeten binnen de regering gebeuren, zo stelde Van Overtveldt gisteren op de radio. Begrijpelijk.

Tot slot leveren zowel de OESO als de Europese Commissie óók een argument: zij vragen uitdrukkelijk een tax shift in België. Alle beetjes helpen.

Wanneer men dit allemaal samenlegt, kan men tot de conclusie komen dat een vergelijk mogelijk moet zijn binnen de Zweedse coalitie én met - ten minste een deel van - de sociale partners. CD&V moet de komende weken vooral opletten dat ze door een impulsief initiatief de prille lente niet verstoort. En de werkgeversorganisaties zouden nu best ook een tijdje hun mond houden…

MEEST RECENT