Gezocht: oplossingen voor Oosterweel

Foto: GVA

Gezocht: oplossingen voor Oosterweel

Print

Morgen behandelt het Vlaams Parlement een nieuw rapport over de vooruitgang die de voorbije acht maanden is geboekt in het dossier van Oosterweel en de andere projecten van het Masterplan 2020.

Er is na de verkiezingen wel het een en ander gebeurd. Zo heeft de nieuwe Vlaamse regering beslist om de geplande tunnel onder het Albertkanaal met 200 meter te verlengen om de wijk den Dam te ontzien. Bovendien moet een aantal aanpassingen de Ring meer geschikt maken voor een overkapping. Dat zijn positieve maatregelen, al zullen ze het verzet van de actiegroepen en de oppositie tegen Oosterweel niet sussen.

Maar de belangrijkste gebeurtenis van de voorbije maanden was toch de voorlopige afkeuring door Europa van de publiek-private constructie (PPS) waarmee de regering Oosterweel wilde financieren. Europa wil dat Vlaanderen dat enorme bedrag van ruim 3 miljard euro integraal in zijn begroting opneemt. En dat lijkt in de huidige omstandigheden onbegonnen werk.

Maar CD&V denkt een oplossing voor dat probleem te hebben. De partij wil het dossier absoluut in een hogere versnelling schakelen. Daarom stelt ze voor dat als de Europese Commissie op 15 december definitief nee zou zegen tegen de PPS, om dan meteen te gaan werken aan de invoering van een slimme kilometerheffing.

Het slimme aan zo’n heffing is dat je de drukste wegen (zoals de Ring) het duurst kan maken en de stilste (zoals Liefkenshoek) het goedkoopst. Dat zorgt voor een betere spreiding van het verkeer. Bovendien stimuleert het automobilisten om te kiezen voor alternatieven zoals openbaar vervoer. En last but not least: zo dragen ook weggebruikers uit het buitenland bij aan de kosten voor onderhoud van onze wegen.

Opmerkelijk is verder dat CD&V nu toch duidelijk positiever staat tegenover een grote overkapping van de Ring dan in het verleden. De vraag blijft nog steeds: is die verenigbaar met Oosterweel? BAM zegt van wel, Ringland van niet. De studie die de regering heeft aangekondigd, moet er dus snel komen.

.

Nu in het nieuws