© GvA

“Oosterweel moet in hogere versnelling”

“Het dossier Oosterweel moet in een hogere versnelling”, zegt Vlaams Parlementslid Dirk de Kort (CD&V). Hij doet een nieuw voorstel voor de financiering van het project via een slimme kilometerheffing.

lm

“Momenteel gaan we van het ene probleem naar het andere”, aldus De Kort. “Nu de Europese begrotingsregels de financiering van het project bemoeilijken, is het tijd voor een nieuw debat over een visie op mobiliteit op lange termijn. Daarbij moeten twee elementen centraal staan: de leefbaarheid en de financiering.”

“CD&V blijft onverkort achter Oosterweel staan”, zegt De Kort. “Maar we hadden sneller met de mensen van Ringland moeten gaan praten, want we moeten een zo groot mogelijk maatschappelijk draagvlak voor Oosterweel creëren.”

Voor de financiering van het project lanceert CD&V het nieuwe voorstel voor een slimme kilometerheffing voor vrachtwagens én personenwagens, waarvan de opbrengsten worden geïnvesteerd in infrastructuur.

Lees meer in Gazet van Antwerpen.

werfwijzer

Leer alles over de werken aan
Oosterweel

Meer over Oosterweel en overkapping Ring