© Chris De Bruyn

Unieke silexsteen uit paleolithicum gevonden in basisschool Dijkstein

Tijdens het rooien van aardappelen vond Johan De Munter begin september in de educatieve tuin een eigenaardige steen. Na onderzoek blijkt het om een gebruiksvoorwerp van een Neanderthaler uit het paleolithicum te gaan.

Het was vrijwilliger Johan De Munter meteen duidelijk dat het om een speciale steen ging. “De randen waren met zorg scherper gemaakt”, legt schepen van cultuur Ronny Slootmans (Samen anders) uit. “De Munter bezorgde de steen aan de schooldirecteur en via de cultuurdienst en de erfgoedraad kwam het kleinood op de faculteit archeologie van de KU Leuven terecht.”

Professor Philip Van Peer en Marc Willems, specialisten prehistorische archeologie, onderzochten de vuursteen en hun conclusie was verbijsterend. “Ze vertelden ons dat het gaat om een Vachon-spits uit het midden paleolithicum en dat ze de ouderdom schatten tussen 35.000 en 45.000 jaar”, vult Slootmans aan. “En wat nog unieker is: artefacten van de Neanderthalers zijn uitermate zeldzaam in Vlaanderen. In de regio is dit de allereerste vondst van de Homo Neanderthalensis.”

Op 12 november voerden beide professoren een boring in het tuintje van de school uit. Met hun manuele boor legden ze 12.000 jaar historie bloot, inclusief de laatste ijstijd. “Maar het verhaal van onze oudste bewoner zit nog veel dieper in de grond, geschat zo’n 5 à 8 meter onder het huidige niveau”, aldus nog Slootmans. “Volgens de archeologen leende de plek aan de Maanhoevebeek zich goed voor een potentiële nederzetting van Neanderthalers.” De onderzoekers hebben intussen al concrete plannen om via mechanische boringen te zoeken naar mogelijke nederzettingen tussen Werchter en Aarschot.”

Meer nieuws uit regio Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio