Hevigste barrages in industrieterrein Zwijndrecht

Haven ligt helemaal plat, dokwerkers houden het kordaat rustig

Print

Stakingspiket aan de Zuidnatie Foto: Patrick Hattori

Niet alleen de legendarisch strijdlustige dokwerkers ook de arbeiders van vrijwel alle bedrijven in het Antwerpse havengebied steunen massaal de oproep om de wisselstakingsdag in de provincie te steunen. De dokwerkers zelf houden het zelfs opvallend rustig. De enige brandende autobanden waren vanochtend te zien in het industrieterrein van Zwijndrecht waar alle toegangen hermetisch zijn afgesloten.

Nog in de duisternis stond secretaris Marc Loridan van de socialistische vakbond BTB deze ochtend rond 6u bij zijn piketten aan de hoofdingang van de reusachtige MSC-terminal aan het Delwaidedok bij Stabroek: een honderdtal vastberaden dokwerkers stonden er voor de poort rond een vuurtje waarvoor al meteen ook het nodige hout was aangevoerd. Verderop zorgde een doedelzakspeler voor sfeer. Een spandoek op de ingangspoort maakt duidelijk dat alles gericht is tegen het regeringsbeleid. “Wij zullen geen enkel schip lossen maar dulden niet dat er vernielingen zouden gebeuren”, aldus Loridan. “De dokwerkers gaan voor voor deze actie.” “Wij houden het rustig zolang De Wever ons niet uitdaagt”, vult een délégué aan.

Bombardement van bommetjes

Verderop bij kaai 470 aan de stukgoedterminal van Zuidnatie is er in de duisternis wat meer spanning. Een honderdtal stakende dokwerkers staan er voor de toegang en hebben met een bombardement van bommetjes een waar mistgordijn gelegd over de – grotendeels verlaten – Noorderlaan. Een tiental agenten in burger staat een honderdtal meter verder en poogt via de vakbondsafgevaardigden de stakers te overtuigen om de weg vrij te houden. Of dit lang vol te houden is? Hopelijk wel, maar een aantal stakers is op dit ochtendlijke uur wel al bier aan het drinken. “Wij staan hier omdat dit hier een stukgoedterminal is met veel dokwerkers én omdat de baas van Zuid Natie een goede vriend is van Fernand Huts”, vertelt een afgevaardigde.

Rijbaan afgesloten door stootblokken

De gevaarlijkste situatie doet zich voor op de Noorderlaan vlakbij Case New Holland: geen staker te bespeuren maar een enkeling heeft daar met een heftruck met twee betonnen stootblokken twee van de drie rijvakken zomaar afgesloten. Een anoniem politievoertuig houdt er de wacht om de schaarse weggebruikers te waarschuwen. Want zoveel is duidelijk: de haven ligt er totaal verlaten bij. Alle bedrijven lijken stil te liggen, een enkele buitenlandse trucker rijdt wat verloren rond.

Katoen Natie

Op Linkeroever eenzelfde situatie: een honderdtal stakende dokwerkers hebben de toegangspoort van Loghidden City – het reusachtige complex van Katoen Natiebaas Fernand Huts – afgezet. Ook hier geen enkele werkwillige. Meer zelfs, de flamboyante Huts heeft duidelijk opdracht gegeven niet te provoceren. Zelfs de bedrijfsvlaggen zijn veiligheidshalve weggehaald. Secretaris Joris Kerkhofs van de christelijke vakbond ACV-Transcom is tevreden: “Heel de haven ligt plat. 9.000 dokwerkers zijn solidair en ageren tegen de regeringsmaatregelen die alle lasten leggen bij de lagere en middeninkomens. Zeshonderd dokwerkers hebben zich aangemeld om piket te staan maar er zijn gewoon geen werkwilligen.”

Zwaarste blokkade

Maar niet alleen de dokwerkers staken. Verderop in de Waaslandhaven houden militanten van de aanpalende fabrieken de Sint-Jansweg naar onder meer Saint-Gobin (Gyproc), Borealis en Herbosch-Kiere volledig bezet. De zwaarste blokkade staat maandagochtend overigens op de Scheldedijk in het industrieterrein van Zwijndrecht. Daar is de toegang langs de Expresweg volledig afgesloten en walmt de rook van brandende autobanden waarschuwend hoog. Aan de andere kant van die weg pogen verschrikte bedienden via de kleine weggetjes bij Kallo toch via omwegen bij hun bedrijven te geraken. Tientallen auto’s van bedienden en kaderleden van het nabijgelegen Deme/Dredging staan in de modder langs de weg bleekjes te wachten in de hoop doorgelaten te worden. Maar ook langs die kant is het piket onverbiddellijk. “Wij laten niemand door”, stelt BBTK-délégué Frank Mertens van Lanxess-Kallo. “Alleen prioritair personeel voor de chemie en bemanningen voor de schepen van Deme krijgen toegang”. “Maar laat ons toegeven”, vult een andere staker aan. “De harde betoging van de dokwerkers begin november heeft ons eigenlijk wel geholpen: de bazen zien nu achter elke boom een dokwerker.”

Advocaten

Een opvallend gezelschap bij deze staking zijn de advocaten van het Legal Team. Een dertigtal advocaten komt spontaan bij de barrages en piketten juridisch advies geven. “Dat doen we met akkoord van de vakbonden. Wij geven bv. Raad als er zich gerechtsdeurwaarders zouden aanbieden”, vertellen Rigtje Jeeninga en Pieter Staes van het advocatenbureau Progress Law.

Nu in het nieuws