© BELGA

Bestuur en supporters KRC Genk begraven de strijdbijl

Eersteklasser Racing Genk heeft zondag een overeenkomst bereikt met zijn supporters, vertegenwoordigd door het OSV van voorzitter Rudy Claessens, het SOS FRZA vertegenwoordigd door voorzitter Claudio Ciccio en Peter Grommen als woordvoerder en voorzitter van het Supportersparlement.

Patrick Janssens, algemeen directeur bij Racing Genk, benadrukte dat de relatie tussen de club en zijn supporters prioritair was tijdens deze onderhandelingen. ‘Die relatie was verziekt. Ondanks het feit dat wij het nog niet over alles eens zijn, ben ik toch tevreden dat er een overeenkomst werd bereikt. De supporters van het sfeervak zullen de wedstrijden terug bijwonen, te beginnen met de match van vandaag tegen KV Mechelen. De club heeft dan als tegenprestatie ook met onmiddellijke ingang de prijs van het bier met twintig eurocent verlaagd.’

Ook het probleem van de spandoeken kwam ter sprake, maar Patrick Janssens benadrukte dat dit gebaseerd is op een misverstand. ‘Er is nooit een algemeen verbod geweest, alleen maar een eenmalig verbod.’ Aansluitend liet Claudio Ciccio namens de supportersfederatie weten dat er in samenspraak met de achterban besloten werd om geen negatieve spreekkoren toe te laten.

Rudy Claessens van de Overkoepelende Supportersvereniging merkte eveneens op dat buiten dit akkoord er nog veel zal moeten onderhandeld worden tijdens de toekomstige vergaderingen van de werkgroep. ‘Zo willen wij het nog hebben over het stadionverbod dat een dertigtal supporters uit ons vak treft. Dat zijn bijna allemaal voortrekkers wat betreft het aanvuren van de ondersteunende supporterskoren. Omdat dit verbod door de club werd doorgestuurd naar de voetbalcel, heeft de club geen vat meer op de eventuele straffen. Toch willen wij als supportersfederatie dit bespreken met het bestuur om toekomstige toestanden beter in de hand te kunnen houden.’

Tot slot verzekerde Patrick Janssens dat de werkgroep meer inspraak zal krijgen in verband met de relatie tussen club en supporters. ‘Ik ben dan ook zeer tevreden dat deze werkgroep geen holle vergadering was.’