© Shutterstock

Een dagelijkse portie olijfolie beschermt tegen hartziekte

Nieuwe wetenschappelijke tests aan de Universiteit van Glasgow hebben aangetoond dat een dagelijkse portie olijfolie de hartkwaliteit aanzienlijk kan verbeteren. Slechts vier theelepels per dag verbeterden in slechts zes weken de signalen voor hartziekte.

kvd

De Universiteit van Glasgow onderzocht samen met de Universiteit van Lissabon het effect van olijfolie op het hart. Hun proefpersonen waren 69 volwassen mannen en vrouwen die tot dan toe geen olijfolie gebruikten in hun dagelijks voedingspatroon en die ze opsplitsten in twee groepen. Beide groepen moesten dagelijks twintig milliliter olijfolie consumeren over een periode van zes weken, maar de ene groep kreeg een soort die laag was in fenolderivaten en de andere groep een soort die hoog was in fenolderivaten.

Fenolderivaten zijn natuurlijke verbindingen die terug te vinden zijn in planten en in olijven en die vermoedelijk het gunstige effect van olijfolie verklaren. Daarna bestudeerden de onderzoekers de urinestaaltjes van de volwassenen en gingen ze na of er bepaalde moleculen terug te vinden waren die in het verleden al eens signalen zijn geweest voor onder andere hartaandoeningen.

Uit het onderzoek bleek dat voor beide groepen deze signalen na inname van de olijfolie sterk verbeterden. Na zes weken verbeterden hun scores van 1 naar -1, waarbij ‘1’ staat voor ‘ongezonde slagaders’ en ‘-1’ voor ‘gezonde slagaders’. Hoewel er een verschil was in score, was het effect voor beide groepen zichtbaar.

‘Door de techniek van de analyse van urine kan men nagaan of er signalen zijn die wijzen op een ziekte, nog vóór de symptomen ervan te zien zijn’, zegt Dr Emilie Combet van de Glasgow University. ‘Het is nu de eerste keer dat deze techniek wordt gebruikt om te kijken of bepaalde voeding een gunstig effect heeft op onze gezondheid. Uit het onderzoek blijkt dat het consumeren van olijfolie deze signalen verbetert en dus de kans op hartziekte vermindert. Zo kunnen we de ziekte behandelen alvorens ze problematisch wordt en dat gewoon door middel van goede voeding.’

MEER OVER Fit & Gezond