© BELGAIMAGE

‘Inspanningen zo evenwichtig mogelijk over alle inkomenscategorieën’

Afscheidnemend permanent voorzitter van de Europese Raad Herman Van Rompuy (CD&V) vindt dat een discussie over het al dan niet invoeren van een vermogenswinstbelasting mogelijk moet zijn als dat nodig zou blijken om de gevraagde inspanningen evenwichtiger te spreiden. Dat zei hij zondag in VTM Nieuws.

tomas

Binnen de federale meerderheid woedde de voorbije week een discussie over een vermogenswinstbelasting. Die staat niet in het regeerakkoord, maar coalitiepartij CD&V, de partij van Van Rompuy, is er wel vragende partij voor. “Als er inspanningen gevraagd worden, moeten die zo evenwichtig mogelijk gespreid worden over alle inkomenscategorieën. Als men het gevoel heeft dat dat vandaag niet het geval zou zijn, moet men openstaan voor een discussie om dat evenwichtiger te maken. Dat verhoogt het draagvlak en dan kan men in de toekomst daadkrachtiger optreden. Iedereen moet het gevoel hebben dat rechtvaardigheid is geschied en dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.”

De ex-premier vindt dat “de richting” van de regering de goede is. “Ze doet wat ze moet doen. Als België dat niet zou doen, zou ze haar competitiviteit niet herwinnen en zouden we op het einde van het verhaal minder groei en meer werklozen hebben dan in het buitenland”.