Liberale overheidsvakbond VSOA kiest nieuwe voorzitter

Print

Op de zesjaarlijkse algemene vergadering heeft de liberale vakbond voor het overheidspersoneel VSOA François Fernandez-Corrales verkozen als nieuwe algemeen voorzitter. Hij volgt Jan Eyndels op aan het hoofd van het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt.

De VSOA-militanten hadden de keuze tussen Fernandez-Corrales, de voorzitter van VSOA Groep Federale Gemeenschappen Administraties en Gewesten (FGGA), en Erwin De Staelen, die voorzitter is van de Groep Defensie bij de liberale overheidsvakbond.

Tijdens de algemene vergadering werden de militanten ook gemobiliseerd voor de vakbondsacties van de komende weken, gericht tegen de besparingsplannen van de federale regering. ‘De mensen zijn woedend, ze voelen de maatregelen in hun portefeuille’, zegt afscheidnemend algemeen voorzitter Jan Eyndels. ‘Het regeerakkoord bevat zestig maatregelen die de openbare diensten aanvallen.’

Zoals aangekondigd, waren mandatarissen van de Vlaamse en Franstalige liberalen, Open VLD en MR, niet aanwezig op het congres. Charles Michel, Gwendolyn Rutten, Guy Vanhengel en Katrin Jadin hadden toegezegd om er te speechen, maar kregen vrijdag te horen dat ze toch niet welkom zijn. Ze waren ‘in tempore non suspecto’ uitgenodigd om te komen spreken over hun visie in verband met de openbare dienst.

‘Hetgeen de liberale partijen doen is helemaal niet liberaal. Het liberalisme is in essentie sociaal. Maar hier stellen we vast dat alles naar de gegoeden en rijken gaat, ten nadele van de zwaksten’, aldus Eyndels.

.

Nu in het nieuws