Karin Temmerman

Karin Temmerman© Photo News

‘Rekeningen van regering Michel I kloppen niet’

Na de zware kritiek van het Rekenhof op de ontwerpbegroting 2015 van de regering Michel I, schiet de oppositie met scherp. Voor SP.A-Kamerfractieleidster Karin Temmerman is de algemene teneur van het rapport ‘vrij vernietigend’. ‘Om de eenvoudige reden dat de rekeningen niet kloppen.’

dst, hrt

Het Rekenhof heeft veel vragen bij de ontwerpbegroting 2015 van de federale regering van premier Charles Michel (MR). Vaak is er te weinig informatie om de regeringsplannen en de geschatte inkomsten te toetsen, blijkt uit het rapport van het Rekenhof dat zaterdag verspreid raakte. Bovendien wordt bij tal van de departementen te weinig geld voorzien voor geplande uitgaven. Zo worden vooral bij de besparingen bij Defensie vraagtekens geplaatst.

Sommige maatregelen zijn volgens het Rekenhof te weinig toegelicht. Zo is het bijvoorbeeld niet duidelijk waar de bijkomende 75 miljoen euro uit de strijd tegen fiscale fraude gehaald wordt. Anderzijds rekent de regering bijvoorbeeld op 30 miljoen euro uit de zogenaamde 'rechtzettingen van de aanslag op geheime commissielonen'. Maar de FOD Financiën verwacht hier echter een meerkost van 113 miljoen euro, merkt het Rekenhof op. Lees hier het volledige rapport van het Rekenhof

Oppositie niet mals

‘Het huiswerk gaat opnieuw gemaakt moeten worden’, reageert Karin Temmerman. Bijzonder kwalijk vindt de SP.A-politica dat bij de inschatting van kosten en opbrengsten zoals die van de indexsprong, ‘er niet eens een berekening tegenover staat’. ‘Waar halen zij dat geld?’

‘Voor de indexsprong zegt het Rekenhof dat de gevolgen op de begroting niet te achterhalen zijn.’ Ook merkt ze op dat veel middelen uit de algemene provisie gehaald worden.

De financiële plannen voor Justitie en Defensie stroken niet met de noden, klinkt het nog. Bij justitie is het ‘zeer flagrant’ dat de middelen voor gerechtskosten ingeschreven voor 2015 lager liggen dan de geraamde betalingsachterstand in 2014. De socialiste vraag zich af hoe die achterstand weggewerkt zal worden.

‘Tweede zit’

‘Dit rapport veroordeelt de regering Michel eigenlijk tot een tweede zit’, zeggen Groen-fractieleider Kristof Calvo en zijn Ecolo-collega Jean-Marc Nollet.

‘Het Rekenhof legt de fouten in de begroting helemaal bloot. Fiscale ontvangsten worden volgens het rapport onvoldoende onderbouwd. Het Rekenhof vreest ook de impact van de besparingen, bijvoorbeeld bij justitie en defensie’, stellen ze. Volgens de groene volksvertegenwoordigers zullen de geplande provisies niet volstaan om de ontoereikende kredieten te compenseren. De gevolgen zullen meteen op het terrein voelbaar zijn, luidt het.

MEER OVER Federale begroting