© GVA

PANZA: nieuw zorgnetwerk voor kansarme zwangere vrouwen

Het Perinataal Antwerps Netwerk Zwangerschap in Armoede (Panza) is een nieuw project dat zich inzet voor zwangere vrouwen en prille moeders in armoede. Door hen beter begeleiden willen de verschillende partners kinderarmoede beter bestrijden.

Jan Stassijns

Panza is een samenwerking tussen de AP Hogeschool, Dokters van de Wereld, ECK De Kraamvogel, Kind en Gezin, Stad en OCMW Antwerpen en Universiteit Antwerpen.

“In Antwerpen stellen er zich heel wat problemen rond kansarme zwangere vrouwen in armoede”, vertelt Inge Meyvis, coördinator van geboortehuis Nova Vida van de AP Hogeschool, één van de kernleden van Panza.

“Zij komen pas laat in contact met de gezondheidszorg. Vaak is dat door financiële problemen, schaamte, angst of onvoldoende informatie over de dienstverlening. Er is nood aan een netwerk dat verankerd ligt binnen de verschillende zorginstellingen. Met Panza kunnen we de verschillende organisaties die al bestaan onder één dak te brengen. Zo wordt het voor de kansarme gezinnen ook gemakkelijker om de juiste informatie te vinden voor hun specifieke noden.”

Volgens de kansarmoede-index uit 2013 van Kind en Gezin leeft één op tien jonge kinderen in Vlaanderen in kansarmoede en blijft dat aantal stijgen. In steden liggen de cijfers nog hoger. “Ons buikgevoel zegt ons dat die cijfers een onderschatting zijn”, vertelt Meyvis.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners