‘Mayeur wil fouten bij nationale betoging in doofpot stoppen’

Foto: Photo News

Jambon vraagt Algemene Inspectie om onderzoek naar politiebevelen

‘Mayeur wil fouten bij nationale betoging in doofpot stoppen’

Print

Het overleg tussen Brussels burgemeester Yvan Mayeur (PS) en de politievakbonden over de oorzaken van de rellen op 6 november is op fikse ruzie uitgedraaid. Bij die rellen raakten 112 agenten gewond. Volgens de politievakbonden NSPV en VSOA zijn die dag grote fouten gemaakt en wil Mayeur die maar niet toegeven.

De vergadering van het Hoog Overlegcomité voor de politiediensten, dat vergelijkbaar is met de comités voor preventie en bescherming op het werk, besprak wat er is gebeurd in de marge van de nationale betoging in Brussel. Aan het Zuidstation kwam het toen tot schermutselingen tussen de politie en enkele tientallen amokmakers. Daarbij werden auto’s en gebouwen beschadigd en raakten tientallen agenten en andere personen gewond.

Bitse ruzie

Over verschillende zaken kon tijdens de vergadering van het overlegcomité onvoldoende duidelijkheid geschapen worden, zegt Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon, ‘vooral dan met betrekking tot de directieven die aan de politiediensten zijn gegeven’.

Tijdens de vergadering kwam het volgens onze informatie al snel tot een bitse ruzie tussen de burgemeester en Vincent Houssin van de liberale vakbond. Houssin sprak na afloop van een doofpotoperatie en een weigering toe te geven dat er een slechte risicoanalyse werd gemaakt.

Onafhankelijk onderzoek

Nadat minister Jambon eerder al een onderzoek aankondigde, heeft hij de Algemene Inspectie van de politie nu officieel gevraagd een onderzoek in te stellen naar de richtlijnen die de politiediensten gekregen hebben. Een deskundige moet nu een onafhankelijk rapport opstellen. Binnen twee weken wordt weer samengezeten.

‘Gelet op het aantal gewonden en de schade die is toegebracht, niet alleen aan de burgers, maar ook aan politiemensen, is het noodzakelijk dat volledige klaarheid wordt gebracht over wat er op 6 november is gebeurd, in al zijn aspecten, ook in termen van richtlijnen die al dan niet zijn gegeven’, zegt Jambon.

‘Het is belangrijk om uit dit type van gebeurtenissen alle mogelijke lessen te trekken, om de fysieke integriteit van politiemensen in de uitoefening van hun functies te beschermen en om de veiligheid van alle burgers bij dergelijke evenementen te waarborgen.’

Nu in het nieuws