© BELGA

Francken wil van migratie “een positief verhaal” maken

De nieuwe staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) wil van migratie een positief verhaal maken. Mensen die recht hebben op bescherming of verblijf moeten dat snel kunnen krijgen, maar wie er geen aanspraak op maakt, moet dat snel weten en effectief het grondgebied verlaten. Dat zei Francken woensdag bij de voorstelling van zijn beleidsverklaring in de bevoegde Kamercommissie.

Vluchtelingen met een gegronde vrees voor vervolging moeten op asiel kunnen rekenen, vindt Francken. Maar de ongegronde asielaanvragen zullen sneller worden afgehandeld en oneigenlijke meervoudige aanvragen worden bestreden. De opvang van asielzoekers moet voortaan prioritair collectief gebeuren. Individuele opvang wordt voorbehouden aan kwetsbare groepen, zoals mensen met een fysieke handicap en zwangere vrouwen.

‘Visie van vrees en stigmatisering’

Wie een verblijfsvergunning aanvraagt, zal voortaan ook een rolrecht moeten betalen. Het is nog niet bekend of het bedrag voor iedereen even hoog wordt, of als het wordt gedifferentieerd op maat van de aanvrager. Volgens de oppositie gaat het om een bijzonder stigmatiserende maatregel. “U wil de ‘hands and brains’ naar België halen, maar vraagt hen wel geld”, zei Monica De Coninck van sp.a. “Dit gebeurt in bijna alle Europese landen”, reageerde Francken.

“Uw visie is gebaseerd op vrees en stigmatisering”, vond Emir Kir (PS). “U stelt asielzoekers voor als een bedreiging voor onze samenleving.” PS slikte het ook niet dat de Dienst Vreemdelingzaken toegang zal krijgen tot het strafregister. “Dat is de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken”, vond de partij.

Criminele illegalen

Francken wil van criminele illegalen echter een van de speerpunten in zijn beleid maken. “In 2013 kwamen 13.085 illegalen vrij uit de gevangenissen”, zei de N-VA’er. “Daarvan werden er nauwelijks 688 effectief van het grondgebied verwijderd.”

Een gelijkaardig verhaal met de illegalen die worden opgepakt. “Daarvan wordt momenteel slechts 12,1 procent overgebracht naar een gesloten centrum. De rest krijgt gewoon een bevel om het grondgebied te verlaten, het is maar de vraag wie onder hen dat ook effectief doet.”

Werkgroep

Groen miste in de beleidsverklaring vooral aandacht voor vluchtelingen uit conflictgebieden. “We lezen in deze beleidsverklaring een verschuiving van bescherming voor asielzoekers naar een veiligheidsbeleid”, vond ook Zakia Khattabi van Ecolo. “Daarom zullen volgend jaar uitzonderlijk dubbel zoveel vluchtelingen in België worden hervestigd”, reageerde de staatssecretaris.

Francken wil tot slot een werkgroep oprichten die tegen het einde van de legislatuur de complexe wetgeving moet vereenvoudigen en een migratiewetboek zal opstellen.