‘Leerlingen moeten vroeger beginnen te blokken door staking’

In één op de drie Vlaamse middelbare scholen begint de kerstvakantie al op vrijdagavond 12 december. Omdat op maandag 15 december gestaakt wordt, zien veel scholen zich gedwongen de laatste examens op vrijdag te zetten. Wat na de staking overschiet, hebben ze vaak nodig om te evalueren.

gjs, wver

‘Scholen moeten zelf afwegen of de geplande activiteiten normaal kunnen doorgaan’, zegt directeur-generaal Lieven Boeve van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs. ‘Een aantal scholen hebben na een evaluatie van de lokale situatie geoordeeld dat examens niet kunnen doorgaan op de nationale stakingsdag. Geraken de leerlingen wel op school met het openbaar vervoer? En hoe groot is de stakingsbereidheid onder het lerarencorps? Dat verschilt van school tot school.’

Volgens een aantal media zou het om een derde van de scholen gaan. ‘We hebben er geen zicht op in hoeveel scholen dit het geval zal zijn, maar ik kan me er wel iets bij voorstellen dat het om een op de drie gaat. Scholen moeten dat zelf bepalen. Ze beschikken per jaar over zestig halve dagen om evaluatiemomenten in te lassen. Meestal gebeurt dat voor de zomervakantie, maar de scholen kunnen die dagen ook opnemen in de periode voor de officiële kerstvakantie. Er blijft wel zeker opvang voorzien voor leerlingen die zich aanbieden op school, zowel op de stakingsdag als op de andere dagen.’

Ook voor het Gemeenschapsonderwijs zijn er geen cijfergegevens beschikbaar. ‘Het is ons niet helemaal duidelijk hoeveel scholen hun examenroosters moeten aanpassen’, zegt Sarina Simenon van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. ‘Dat wordt beslist op het niveau van de scholen en de scholengroepen, die dat individueel bekijken.’

Sommige leerlingen vrezen dat hun resultaten zullen lijden onder de syndicale actie, omdat ze een weekend minder krijgen om in de boeken te duiken. ‘Leerlingen moeten hun inspanningen zorgvuldig plannen en zullen nu vroeger moeten beginnen studeren’, zegt Lieven Boeve. ‘Als leerlingen tijdig beginnen te blokken, mag de staking geen reden zijn voor slechte resultaten’, aldus Simenon.

‘Ik kan me er iets bij voorstellen dat dit bij sommige leerlingen aanvoelt als een extra week vakantie, maar dat is zeker niet het geval voor de school’, benadrukt Lieven Boeve. ‘Er is géén sprake van een extra week vakantie op alle scholen’, beaamt Sarina Simenon. Ze hoopt dat dit het luxeverzuim niet in hand zal werken. ‘Dat kan toch niet de bedoeling zijn.’

‘De vakbondsactie heeft ook gevolgen voor de leraars. Iedereen moet zijn plannen bijstellen in functie van de staking. Scholen moeten daar creatief mee omgaan’, zegt Boeve. ‘De klassenraden gaan gewoon door. Rapporten worden uitgedeeld en leraars voeren evaluatiegesprekken met leerlingen en plannen oudercontacten in. Er zijn ook scholen die een uitstap of andere activiteiten organiseren in die laatste week’, besluit Simenon