Kerkbesturen Waasmunster krijgen jaarlijks 100.000 euro

De kerkraden van de centrum-, Ruiter- en Rochusparochie (Sombeke) hebben een gezamenlijk akkoord bereikt met het gemeentebestuur om op langere termijn het jaarlijkse budget vast te leggen.

jvdv

Rond de financiering van de kerkbesturen door de gemeente was vorig jaar al enige commotie ontstaan, vooral omdat de gemeenteraad de begroting van de kerkraden voor 2014 en de daaraan gekoppelde meerjarenplanning niet goedkeurde. ‘We voelden ons met de kerkraden verplicht om aan te dringen op tussenkomsten van de gemeente met het oog op het behoud van het waardevol patrimonium’, zegt Freddy Van Melkebeke, voorzitter van het kerkbestuur.

Na het veto van de gemeenteraad volgden twee beroepsprocedures, waarna de begroting uiteindelijk toch werd goedgekeurd, maar de meerjarenplanning niet. ‘Vanwege de precaire finan­ciële situatie, zoals in tal van andere Vlaamse gemeenten, zagen we ons verplicht om de financiële ambities van de kerkbesturen te plafonneren’, zegt burgemeester Michel Du Tré (CD&V). ‘Daarom werkten we met het centrale kerkbestuur een oplossing uit. Dat zal de noodzakelijke investeringen financieren met een krediet, zodat zware tussenkomsten in eenmalige investeringen vermeden worden. Binnen deze beleidsperiode zullen we jaarlijks 100.000 euro uittrekken, zodat de kerkraden hun leningen kunnen terugbetalen.’

Mobiliteit en haven

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio

MEER OVER