© sps

Oude landhuisjes bedreigd door uitbreiding haven

Jongeren boos om sloop van ‘verkrotte’ huisjes

Maatschappij Linkerscheldeoever wil een aantal huisjes in Oud Arenberg slopen ten voordele van de uitbreiding van het havengebied. De jongeren van De Derde Generatie, die de huizen eigenhandig opnieuw bewoonbaar maakten, willen de sloop tegengaan. ‘Dit is pure pesterij’, zeggen ze.

SOPHIE PYCKE

Jongeren van De Derde Generatie, een actiecomité dat strijdt tegen de uitbreidingsplannen van de Antwerpse haven, verzetten zich tegen de sloopvergunning die Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) vorige week via affiches kenbaar heeft gemaakt. Bedoeling van MLSO is de huisjes op termijn tegen de grond te werpen, als eerste stap in de richting van de ontwikkeling van zone Saeftinghe.

Mobiliteit en haven

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio

MEER OVER