‘Beletten dat goedwerkende organisaties er door besparingen onderdoor gaan’

‘Het Leuvense stadsbestuur probeert in alle mogelijke sectoren zo goed mogelijk te volgen wat de consequenties zijn van de besparingen op federaal en Vlaams niveau. In de mate dat onze mogelijkheden het toelaten zullen we proberen te beletten dat organisaties die uitstekend werk leveren er niet aan onderdoor gaan’. Dat zei burgemeester Louis Tobback maandagavond tijdens de gemeenteraad als antwoord op een vraag van Lies Corneillie (Groen).

dgs

Tobback waarschuwde tegelijk dat Leuven niet de ambitie heeft om overal de plaats in te nemen van waar de Vlaamse en federale regering zich omwille van besparingen uit terugtrekt. ‘We gaan het de ‘daders’ niet gemakkelijk maken door te zeggen: ‘Doe maar op, want wij zullen meer belastingen gaan heffen om het in uw plaats te gaan doen.’ Tobback wees er ook op dat met uitzondering van cultuur de consequenties van de besparingen in verschillende sectoren nog onduidelijk zijn.

Toen oppositieraadslid Renate Hufkens (N-VA) wat later tijdens de gemeenteraadszitting schepen Bieke Verlinden (SP.A) wou ondervragen over haar uitspraken dat kotbazen meer belast zouden moeten worden, repliceerde Tobback dat de overgrote meerderheid van de kotbazen de tweedeverblijventaks die Leuven enkele jaren terug invoerde, doorrekent aan de studenten. ‘Terwijl de Vlaamse regering de student vanaf volgend academiejaar 300 euro meer inschrijvingsgeld laat betalen, betaalt zijn kotbaas, ook al verhuurt hij meer dan 400 koten, bij gebrek aan tax shift nog steeds 0 euro op die huurinkomsten’, aldus Tobback.