© Photo News

Domicilie geen bewijs om oude woonbonus mee te pikken

Om de oude woonbonus nog te kunnen meepikken, moet de akte ten laatste verleden zijn op 31 december, moet het uw enige en eigen woning zijn, en moet u ook op 31 december effectief in die woning wonen. Dat blijkt uit een verduidelijking van de FOD Financiën, naar aanleiding van de stormloop op de vastgoedmarkt die zich de laatste weken en maanden op gang trok. Er zijn wel een pak uitzonderingen op die regels. We zetten alles even voor u op een rijtje.

Annelies Roose

Sinds de Vlaamse regering voorbije zomer bekendmaakte dat de woonbonus in Vlaanderen vanaf 1 januari 2015 verlaagd wordt, kregen banken fors meer vragen naar woonkredieten en notarissen fors meer vragen over de regeling. Mensen hopen immers nog voor het einde van dit jaar hun dossier afgerond te krijgen, en dat is niet zo gek. Door de aanpassing van het systeem kan een doorsnee gezin zo’n 1.300 euro minder steun van de overheid krijgen.

Naar aanleiding van de stormloop, en omdat de voorbije weken onduidelijkheid was gerezen over de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om nog recht te hebben op de oude woonbonus, heeft de FOD Financiën maandag de puntjes op de i gezet.

Domicilie geen bewijs

Concreet moet aan twee voorwaarden worden voldaan. Eerst en vooral moet de notariële akte ten laatste op 31 december zijn verleden, en moet het gaan om de enige eigen woning. Daarnaast moet de nieuwe eigenaar ten laatste op ook 31 december in de woning wonen. Dit zal worden beoordeeld aan de hand van ‘het geheel van de feitelijke omstandigheden’. Er gedomicilieerd zijn, vormt daarvoor in feite geen bewijs, al kan het wel een indicatie zijn, klinkt het.

Op beide voorwaarden zijn echter een aantal uitzonderingen toegestaan. Zo is de regel van enige eigen woning niet van toepassing op woningen waarvan iemand eigenaar, mede-eigenaar of vruchtgebruiker werd door een erfenis. Ook met een andere woning die voor 31 december te koop werd gezet, zal geen rekening worden gehouden.

De regel die bepaalt dat de nieuwe eigenaar ten laatste op 31 december in de woning moet wonen, is dan weer niet van toepassing wanneer er wettelijke en contractuele belemmeringen zijn. Daartoe worden onder meer de stand van (ver)bouwwerkzaamheden, beroepsredenen of redenen van sociale aard gerekend. Ook de situatie waarin de huidige bewoners van het huis de woning om een bepaalde reden nog betrekken, geldt als een uitzondering, tenminste als dit werd vastgelegd in de akte. Voor praktische problemen om de verhuis tijdig georganiseerd te krijgen, wordt echter geen uitzondering gemaakt. Ook niet als u later naar de woning verhuist.

Minder aftrek per persoon, voordeel anders berekend

In de bestaande regeling voor de woonbonus kan maximaal 3.040 euro per persoon per jaar worden afgetrokken. Vanaf 1 januari is dit nog maximaal 2.280 euro per jaar, en na tien jaar valt dit zelfs terug naar 1.520 euro per jaar. Het voordeel zal ook anders worden berekend. Nu hangt het af van het inkomen en kan het oplopen tot 50 procent. In de nieuwe regeling wordt dat een vast percentage van 40 procent. Wallonië en Brussel hebben overigens besloten om het systeem niet te wijzigen.