© JHS

Stad zoekt exploitanten voor twee kaaiparkings

De stad zoekt exploitanten voor twee parkings op de Scheldekaaien ten noorden van de Sint-Jansvliet. Waar die precies zullen komen, is nog niet beslist.

PSIM

De stad organiseert een reeks dialoogtafels over de invulling van de Scheldekaaien tussen de Sint-Pietersvliet en de Sint-Jansvliet. Het college besliste al wel dat er daar twee parkings komen.

“Het college heeft op 28 mei twee zoekzones vastgelegd. De stad heeft daarbij weinig voorwaarden gesteld en geen keuze gemaakt. Het is aan de exploitant om te beslissen waar de parkings zullen komen en hoe hoog of hoe diep ze zullen zijn”, zei Philippe Teughels van de stad Antwerpen zondag tijdens zijn inleiding tot de discussie in Den Bell. Voorwaarde is wel dat het dak van de parking publiek domein is. De capaciteit van de betaalparkings ligt niet vast. “In 2015 gaan we op zoek naar exploitanten”, zegt Teughels. De aanleg van de parkings is voor de jaren nadien.

De auto’s onder de hangars aan weerszijden van het Steenplein zullen verdwijnen. Maar de hangars zijn beschermd en moeten op hun plaats blijven staan, zegt Teughels. Volgens hem zijn er nog geen concrete plannen voor de invulling van de ruimte onder de loodsen, wel een aantal losse ideeën. “Horeca en detailhandel of het front office van de toeristische dienst bijvoorbeeld”, zegt Teughels.

Het startmoment van de Week van de Dialoog lokte niet echt veel volk.

In de week van 17 tot 22 november kan men in Het Steen en het stadhuis ook in kleine groepjes geïnteresseerden meedenken over de invulling van het openbaar domein.

CITTA

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio